Ældreråd: Hver fjerde kommune forringer velfærden i 2020

23 ud af landets 98 kommuner sænker serviceniveauet for ældre borgere i 2020, lyder det fra Danske Ældreråd.

Næste år vil ældre i hver fjerde kommune opleve, at serviceniveauet falder. Sådan lyder det fra organisationen Danske Ældreråd, der har kigget på budgetterne for landets 98 kommuner i 2020.

Undersøgelsen viser, at 23 kommuner forringer servicen for de ældre, mens 60 kommuner har et uændret niveau. Syv kommuner hæver serviceniveauet ifølge Danske Ældreråd.

Mogens Rasmussen, der er formand for Danske Ældreråd, er skuffet over forringelserne. Det er især set i lyset af, at KL forhandlede sig frem til et samlet løft på 1,7 mia. kr. til velfærd i økonomiforhandlingerne for 2020 med regeringen.

- Overordnet set er det jo en udhulning, der er sket over en årrække. Der er ikke det i ældreplejen, som man kunne ønske sig. Der bliver flere ældre og flere svage, så selvom de 1,7 mia. kr. blev tildelt, så vil det i bedste fald kun efterlade status quo. Det vil ikke give det forventede løft, som vi ellers opfattede, siger Mogens Rasmussen.

Klippekortsordning spares væk
Det er især på kommunernes klippekortsordning for de dårligst stillede ældre, hvor der nu bliver sparret. Ordningen skulle sikre, at svage ældre borgere fik en halv times ekstra hjælp om ugen.

- Det viser sig, at 23 kommuner ikke beholder det. Det er vi selvfølgelig meget kede af. Det er en decideret forringelse, siger Mogens Rasmussen.

- Klippekortet er det eneste sted i ældreplejen, hvor man kan tage individuelle hensyn. Nogle vil gerne have en med til at besøge kirkegården, en tur i teatret eller bare gå en tur, siger han.

Danske Ældreråd ønsker, at klippekortsordningen bliver sikret ved lov. Samme krav har Dansk Folkeparti og Enhedslisten, men sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil ikke skrive det ind i loven i øjeblikket.

- Vi sidder med to ting her, for vi ønsker jo, at kommunerne har deres selvbestemmelse. Men vi vil også gerne have, at man tilgodeser de svageste, og det er virkelig en udfordring, siger Mogens Rasmussen.

Danske Ældreråd har et råd i hver kommune i landet. Ældrerådene rådgiver kommunalbestyrelserne på det ældrepolitiske område. Det er også disse ældreråd, der har tjekket budgetterne, som Danske Ældreråd har samlet i undersøgelsen.

Ritzau

https://www.dkokonomi.dkartikel/aeldreraad-hver-fjerde-kommune-forringer-velfaerden-i-2020