DK Økonomi
Aftale om penge til besøg hos ældre - præcise regler på vej
Flere plejehjem har holdt udendørs koncerter for beboerne, her Borupvænget i Randers. Nu skal der også snart være adgang til besøg fra pårørende på alle plejehjem.
Foto: Anne Myrup Pedersen, Ritzau Scanpix

Aftale om penge til besøg hos ældre - præcise regler på vej

Folketingets partier minus Venstre afsætter 165 mio. kr. til, at ældre blandt andet igen kan få besøg. Se detaljerne i aftalen her.

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt en hjælpepakke på 165 mio. kr. til at forbedre livskvaliteten for ældre både på plejehjem og i eget hjem under coronakrisen.

Hovedfokus er, at beboere på plejehjem igen kan få besøg af familie og nære pårørende, men samtidig skærmes mod smitte. Derudover skal serviceniveauet på ældreområdet bringes tilbage til normalt niveau i takt med genåbningen.

Det fremgår af aftalen, at Sundhedsstyrelsen skal lave klare retningslinjer for, hvordan besøgene hos de ældre skal foregå.

'Udgangspunktet for aftaleparterne er, at kommunerne skal sikre, at alle beboere får mulighed for at kunne modtage besøg fra sine pårørende på udendørsarealer, når Sundhedsstyrelsens retningslinjer foreligger, med mindre helt særlige forhold taler imod,' hedder det i aftalen.

Besøgene hos de ældre skal foregå udendørs i besøgspavilloner, udestuer eller lignende.

Styrelsen for Patientsikkerhed får til opgave - med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer og i samarbejde med aktører på boligområdet - at lave et katalog med konkrete beskrivelser af, hvilke fysiske rammer der skal være til stede for at få besøg indendørs og udendørs. 

Kommuner skal afrapportere

100 mio. kr. af de afsatte penge går til at finde nye løsninger til at fastholde den sociale kontakt til beboere på plejehjem, heriblandt de omtalte besøg.

Pengene udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af den sædvanlige nøgle på ældreområdet. Kommunerne skal med udgangen af 2020 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Derudover afsættes blandt andet:

  • 6 mio. kr. til Ældre Sagen og Alzheimerforeningen og deres lokalforeninger til oplysning og individuel rådgivning til svækkede ældre og deres pårørende.
  • 4 mio. kr. i driftstilskud til Ældretelefonen
  • 30 mio. kr. til en pulje til aflastende aktiviteter, der skal tilgodese samboende pårørende til mennesker med demens og pårørende til plejehjemsbeboere med demens. Med puljen kan lokale foreninger og organisationer søge midler til at arrangere aktiviteter for pårørende.
  • 15 mio. kr. til kommunerne, så de efter en genåbning kan åbne fx svømmehaller, fitnesscentre og idrætsanlæg med særlige åbningstider kun for ældre, mindre hold på særlige tidspunkter eller midlertidige alderskrav for adgang. Der kan også organiseres gåture for ældre.
  • 10 mio. kr. til, at kultur-, idræts-, og foreningsliv i samarbejde med sociale aktører og institutioner kan lave  aktiviteter og tilbud målrettet ældre under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer. Det kan fx være udendørskoncerter, stolegymnastik foran ruderne eller små biblioteksklubber.
Serviceniveau skal tilbage

Aftalen indskærper vigtigheden af, at serviceniveauet på ældreområdet skal tilbage til normalt niveau i takt med, at samfundet generelt genåbner. Både når det gælder praktisk og personlig hjælp og aflastning af pårørende.

'Kommunerne skal i den forbindelse være opmærksomme på det store arbejde, som mange pårørende har løftet i perioden, og den belastning de kan være udsat for. Det er derfor vigtigt, at kommunerne sikrer, at pårørende, der er belastet af situationen, kan få den fornødne støtte, eksempelvis via aflastning,' lydet det.

Aftalen fastslår også, at kommunerne skal tilbyde berørte borgere en grundig rengøring efter en lang periode uden rengøring. Og at det fortsat er en god ide at begrænse antallet af forskellige personer, der kommer hos den enkelte ældre.

Endelig handler en del af aftalen om at lave et partnerskab på ældreområdet under covid-19, som får til opgave at indsamle og formidle gode erfaringer for at forebygge ensomhed.

Alle Folketingets partier undtaget Venstre er med i aftalen. Venstre mener ikke, at aftalen er ambitiøs nok.

KL undrer sig 

KL's formand Jacob Bundsgaard kalder det 'en god aftale, fordi den giver os som kommuner nogle klare rammer at agere indenfor'.

Han undrer sig dog over, at kommunerne skal dokumentere brugen af de tildelte penge.

'Der bliver arbejdet på højtryk i kommunerne lige nu, og jeg har meget svært ved at se det kloge i, at man vil bruge kommunernes tid på administration frem for de ældre. Samtidig undrer det mig, at man giver puljer til dette område, da vi allerede har en aftale med Finansministeriet om, at kommunerne får dækket alle covid-19-relaterede udgifter. Det giver meget bedre mening, at vi gør alt, hvad vi kan nu for at sikre gode rammer for de ældre, og så gør regnebrættet op til sommer, frem for at vi skal sidde og udfylde et excelark for afskærmning til besøg på plejehjemmene, et andet for udgifterne til rengøring og et tredje for indkøb af værnemidler,' siger han i en pressemeddelelse fra KL.

Opdateret: Tilføjet kommentar fra Jacob Bundsgaard kl. 11.35

 

https://www.dkokonomi.dkartikel/aftale-om-penge-til-besoeg-hos-aeldre-praecise-regler-paa-vej