Ulrik Nødgaard.
Foto: Maria Albrechtsen Mortensen, Ritzau Scanpix

Bankerne er ikke med på kontraktkrav fra KL-bankråd

Finansråds-formand er bekymret for, at forslagene til kontraktkrav vil indebære en risiko for at færre banker vil byde ind på kommunale opgaver eller at budene bliver væsentligt dyrere. KL-formand er uforstående.
28. JUN 2019 12.34

Den massive kritik og brede offentlige debat om mangel på etik og samfundsansvar ovenpå hvidvasksagerne var baggrunden for, at KL i januar 2019 nedsatte et bankråd, der skulle se på, hvordan kommunernes tillid til bankerne sikres fremadrettet.

Rådet er nu færdigt med sit arbejde og har afleveret otte governanceprincipper og en række anbefalinger til KL's bestyrelse. Men adm. direktør i Finans Danmark Ulrik Nødgaard, der også er med i rådet, kan ikke tilslutte sig de konkrete anbefalinger angående fremtidige kontrakter mellem kommune og bank.

Anbefalingerne giver en række bud på konkrete kontraktlige elementer, som kommunerne efter rådets maning bør sikre er til stede, når de indgår aftale med en bank. Det er et samlet råd, der står bag governanceprincipperne, hvorimod Finans Danmark ikke har kunnet tilslutte sig anbefalingerne til kommunernes kontrakter med banker. 

- Desværre kan vi ikke være medunderskrivere af rådets forslag til krav, som den enkelte kommune kan fastsætte i fremtidige kontrakter, siger administrerende direktør i Finans Danmark Ulrik Nødgaard og fortsætter:

- Bankerne vil fortsat rigtig gerne servicere kommunerne, og derfor er det i alles interesse, at løsningen lander der, hvor det giver mening for begge parter at indgå et samarbejde. Jeg er rigtig tilfreds med Rådets fælles otte governanceprincipper, men jeg er bekymret for at forslagene til kontraktkrav vil indebære en risiko for at færre banker vil byde ind på opgaverne eller at budene bliver væsentligt dyrere.

Bundsgaard: Ærgerligt
For KL’s formand, Jacob Bundsgaard (S), har det været vigtigt at få bankerne, som er en central en del af samfundet, til at tage et medansvar, hvilket er et centralt element i governanceprincipperne.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at Finans Danmark ikke er klar til at stå bag rådets anbefalinger til kontrakter og dermed sende et klart signal til kommunerne og omverdenen om, at de selvfølgelig udviser samfundsansvar og har etikken i orden. Det er jo helt åbenlyst, at borgerne skal kunne have tillid til, at de banker, kommunerne bruger, har det moralske kompas i orden og er klar til at rette op, hvis de har fået dom eller bøde ifm en hvidvasksag. Kommunerne er klar til at bruge de nye værktøjer, siger Jacob Bundsgaard.

På trods af at det ikke er lykkes at lave fælles fodslag med Finans Danmark i forbindelse med rådets anbefalinger, vil KL’s formand nu sammen med kommunerne tage anbefalingerne i brug, så de fremover bliver en central del af kommunernes kontraktforhandlinger med deres banker.

Efter lancering af rådets rapport vil det nu være op til den enkelte kommune, hvilke af governanceprincipperne og forslag til krav som skal indgå i de endelige kontrakter.

- Det er i sidste ende op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan kontrakten med banken skal udformes. Jeg håber, at de enkelte kommuner vil udvise forsigtighed og gå i dialog med bankerne, inden de lægger sig fast på, hvilke krav de fastsætter i de fremtidige kontrakter, siger Ulrik Nødgaard.

Nødgaard understreger, at reglerne på hvidvaskområdet er strammet markant de senere år, og at bankerne er fuldt fokuseret på at leve op til alt gældende lovgivning. Samtidig har Finans Danmark selv nedsat en Task Force, som skal komme med anbefalinger sidst på året ift. bekæmpelse af finansiel kriminalitet. Sidst men ikke mindst investerer alle banker i compliance og systemer, som kan minimere risikoen for hvidvask.


Governanceprincipper og anbefalinger kan læses her

 

https://www.dkokonomi.dkartikel/bankerne-er-ikke-med-p-kontraktkrav-fra-kl-bankrd