Billund bygger ny skole og øger praktikindtag på sosuområdet

Enigt byråd står bag budgetaftalen igen i år.

BILLUND: Igen i år står et enigt Billund Byråd bag budgetaftalen, som lægger sig i forlængelse af sidste års aftale, der 'principielt er treårig', som det hed sidste år. I år refereres der til 'en langsigtet økonomisk planlægning' og til kommunens 'rullende tiårige investeringsplan'.

Sidstnævnte eksemplificeres af anlægsbudgettet for to skolebyggerier, henholdsvis en modernisering og nybyggeri, som foruden 17 mio. kr. i 2020, 24 mio. kr. i 2021 og tre mio. kr. i 2022 og 25 mio. kr. i 2023 også lige har 45 mio. kr. i pipelinen til fordeling over årene 2024-2029, de sidste seks i tiårsplanen.

På driftssiden erklærer aftalepartierne kommunens 'forpligtelse til at sikre tilstrækkelige uddannelsespladser på social- og sundhedsområdet', og der sættes både handling og beløb bag ordene. Nemlig henholdsvis yderligere ti praktikpladser og 8,7 mio. kr. til fordeling over 2020 og overslagsårene.

Bag budgetaftalen står Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkparti, Borgerlisten, De Radikale, De Konservative og løsgænger Lars Hansen (eks-V). Byrådet andenbehandler budgettet 29. oktober.

 

Se budgetaftalen.

 

https://www.dkokonomi.dkartikel/billund-bygger-ny-skole-og-oeger-praktikindtag-paa-sosuomraadet