Budgetoverskridelse betyder chef-farvel

KORT NYT7. JAN 2020 11.10

VORDINGBORG: Økonomien på arbejdsmarkedsområdet i Vordingborg ser sløj ud, og en prognose varsler et yderligere budgetunderskud på 18 mio. kr. oveni 22 mio. kr., som blev bevilget ekstra i november. Det får nu konsekvenser for chefen i borger- og arbejdsmarkedsafdelingen, Claus Holm Oppermann, der er stoppet med øjeblikkelig virkning. Det oplyser kommunen.

Vordingborg modtager færre midler i statslig refusion end budgetteret, og det kan primært henføres til, at kommunen har budgetteret for optimistisk med, hvor meget der modtages i statsrefusion af de udgifter, kommunen afholder på de forskellige ydelsesområder – særligt vedrørende dagpenge- og sygedagpengeområdet. Derfor viser nye beregninger altså, at det reelle underskud er ca. 40 mio. kr.

Regnefejlene er så store, at det forsat giver et minus, selvom der bliver færre personer på offentlige ydelser i kommunen. Derfor ser borgmester Mikael Smed (S) fratrædelsen som en naturlig konsekvens af sagen, og han konstaterer, at 'der er behov for, at administrationen bliver skarpere på såvel budgetlægning som budgetopfølgning på dette område'.

ibs

https://www.dkokonomi.dkartikel/budgetoverskridelse-betyder-chef-farvel