DK Økonomi

Ny aftale:
Coronahjælpere skal ikke modregnes i pension

Pensionister kan hyres til coronaopgaver, uden at det går ud over deres pension.

Når kommuner og regioner har brug for ekstra personale til at hjælpe med corona-relaterede opgaver, bliver der lidt mere at lokke med i forhold til pensionerede medarbejdere.

En ny aftale betyder nemlig, at pensionister, der har ekstra arbejde relateret til corona, ikke vil blive modregnet denne indtægt i deres pension. Pensionister modregnes heller ikke, hvis deres ægtefælle eller samlever har fået højere indtægt på grund af ekstra arbejde relateret til pandemien. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Aftalen er indgået i dag mellem regeringen, Venstre, DF, SF, De Radikale, Enhedslisten og Nye Borgerlige.

Sidste år og i år 

Modregningen fjernes for indtægter fra ekstra corona-arbejde siden marts sidste år og i hele 2021.

Pensionisterne skal indberette det ekstra arbejde til Udbetaling Danmark med en lønseddel, en tro og love-erklæring og en arbejdsgivererklæring på, at arbejdet er direkte relateret til corona og går ud over det, som medarbejderen ellers ville have lavet i henhold til sin ansættelseskontrakt.

Aftalen gælder for alle offentligt og privat ansatte, der vurderer at have haft øgede indtægter fra corona-relateret ekstra arbejde.

Af tekniske årsager kan man i første omgang godt opleve at blive modregnet i pensionen, men så vil det blive korrigeret i forbindelse med efterreguleringen, som sker en gang om året mellem juni og september.

Det forventes med betydelig usikkerhed, at aftalen koster omkring 60 mio. kr. årligt de næste to år inkl. implementerings- og driftsomkostninger.

- Der er ingen tvivl om, at mange danskere har ydet en ekstra indsats under corona for at bekæmpe virus eller holde gang i virksomheder og samfundet generelt, og vi på den måde er mindre hårdt ramt. Det vil vi gerne anerkende, og derfor skal de heller ikke opleve at få en økonomisk lussing ved at miste noget af deres pension, hvis de selv eller deres ægtefælle eller samlever har taget en ekstra tørn. Det glæder mig, at vi har fået lavet en aftale med bred politisk opbakning, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

ak

https://www.dkokonomi.dkartikel/coronahjaelpere-skal-ikke-modregnes-i-pension