Frederikssund-budget er også med på minimumsnormeringer

FREDERIKSSUND: Et enigt Frederikssund Byråd har indgået budgetaftale for 2020, som allerede fra næste år skal indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne 'så hurtigt, som det er muligt at rekruttere pædagoger'. Normeringen er den kendte med en voksen pr. tre 0-2-årige børn og en voksen pr. seks 3-5-årige børn, som det er besluttet i  flere andre kommuner i forbindelse med årets budgetaftaler.

På anlægssiden er der store planer, dog først fra overslagsårene og endnu ikke udspecificerede, men der skal udvikles en investeringsplan, som skal være klar med de første prioriteringer nmår 2021-budgettet skal besluttes. Beløbsrammen er op til 200 mio. kr., men altså først fra næste budget.

Aftalepartierne bag budgettet er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Konservative, Enhedslisten, SF og De Radikale. Byrådet andenbehandler 5. november.

mk

Se budgetaftalen.

 

https://www.dkokonomi.dkartikel/frederikssund-budget-er-ogsaa-med-paa-minimumsnormeringer