DK Økonomi
Kommuner vil have p-afgifter tilbage til brug for grøn omstilling
Foto: Asger Borberg Ryø, Ritzau Scanpix

Kommuner vil have p-afgifter tilbage til brug for grøn omstilling

KL-udspil skal gøre parkeringsområdet rentabelt for kommunerne.
8. JAN 2020 6.45

Giv os pengene tilbage, så lover vi at bruge dem på at blive grønnere. Det er essensen af et nyt udspil fra KL om de kommunale parkeringsafgifter, efter at kommunerne forrige år med stor ærgrelse måtte se landspolitikerne vedtage, at en større del af de penge, som kommunerne får ind i parkeringsafgifter, skal sendes videre til statskassen.

Det drejer sig årligt om mere end 300 mio. kr., og de penge ønsker formanden for KL's Miljøudvalg, Fredericia-borgmester Jacob Bjerregaard (S), sendt tilbage i kommunekasserne.

- Det er en form for kompromisforslag, hvor vi siger, at vi i stedet for at sende pengene til staten vil bruge dem på at nedbringe kommunernes CO2-aftryk og så lave et grønt regnskab, så vi kan måle og veje effekten, siger han.

Ifølge Jacob Bjerregaard er der, siden staten begyndte at tage en større del af parkeringsafgiften, sket det, at parkeringsområdet er blevet en underskudsforretning for flere kommuner.

- Så den nye lovgivning er simpelthen ikke hensigtsmæssig, og jeg mener, at den skal laves om. Og når vi forhåbentlig skal det og samtidig står over for en grøn omstilling, så er det, at vi siger, at vi bør tænke parkeringssystemet sammen med en CO2-reduktion i kommunerne.

Hvor skulle pengene så bruges?

- Hele infrastrukturen omkring ladestandere og den store omstilling til elbiler, som vi skal i gang med, den bliver jo dyr og er helt oplagt. Det kunne også være en mere klimavenlig vejbelægning eller indførelsen af elbusser, siger Jacob Bjerregaard.

Det var under den tidligere regering, at daværende økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) fik nedsat den andel af indtægterne fra p-afgifter, som kommunerne må beholde. Ifølge ministeren havde p-området i nogle kommuner udviklet sig til at være 'en pengemaskine'.

48 konkrete forslag
Kommunerne afviste, at de 'malkede' området og fastholdt, at indtægterne fra parkeringsområdet gik direkte til at forbedre den kommunale infrastruktur. Det var dog ikke formaliseret på en måde, så det fuldt ud lod sig dokumentere, og derfor foreslår KL, at parkeringsafgifterne fremover kunne være en del af et decideret grønt regnskab.

- Så kan vi måle og veje vores grønne handlinger i kommunerne, for vi vil rigtig gerne spille med på at reducere vores CO2-aftryk, siger Jacob Bjerregaard.

Forslaget fra KL er en del af et større udspil om CO2-reduktion i kommunerne, der offentliggøres onsdag og samlet indeholder 48 konkrete forslag. Et andet af de forslag er ifølge Jyllands-Posten, at de gamle biler skal ud af byerne for at gavne klimaet.

Således vil KL give den enkelte kommune bedre muligheder for selv at forhindre de mest forurenende og klimabelastende biler i at køre i byerne. KL vil desuden gøre det muligt at ekspropriere jord til vindmøller og solcelleanlæg og tvinge borgerne til at aftage klimavenlig fjernvarme.

Ritzau

 

https://www.dkokonomi.dkartikel/kommuner-vil-have-p-afgifter-tilbage-til-brug-for-groen-omstilling