LA vil mindre detailstyring, offentligt forbrug, mindre skat

KORT NYT16. AUG 2019 15.19

Liberal Alliance vil genrejse sig ved de klassiske liberale dyder, lød opskriften, da partiet holdt pressemøde i forbindelse med sit sommergruppemøde.

Dyderne er mindre detailstyring, mindre offentligt forbrug og også mindre skat, sagde partiets politiske leder Alex Vanopslagh med understregning af, at partiet ikke er blevet bange for at kræve skattelettelser, blot vil man ikke i fremtiden betjene sig af ultimative krav. Derudover vil LA bidrage til at gøre blå blok funktionsdygtig igen, ved at partierne skal 'unde hinanden det godt', som han formulerede det.

Som eksempler på mindre offentligt forbrug nævnte Alex Vanopslagh færre kommunale kommunikationsfolk. Og som eksempel på mindre detailstyring gav han de tilstedeværende journalister den serviceoplysning, som han kaldte det, at hvis en plejehjemsbeboer i fx Aulum engang får en finger i klemme i en skabslåge, så vil LA ikke foretage sig noget i den anledning. Men når alle de andre partier vil have udskiftet samtlige skabslåger i alle plejehjem i Danmark på grund af en enkeltsag, så vil Liberal Alliance gerne kommentere det, sagde han.

 

dknyt dækker pressemøderne ved partiernes sommergruppemøder med særligt blik for lokalpolitiske emner.

 

https://www.dkokonomi.dkartikel/la-vil-mindre-detailstyring-offentligt-forbrug-mindre-skat