Foto: Realdania

Realdania hjælper kommuner i at støtte 19 underværker

19 underværker og ildsjæle har modtaget støtte fra Realdania i at styrke lokalsamfund, fællesskab og understøtte den bæredygtige udvikling.

Realdania støtter 19 projektidéer, som rækker ud til lokalsamfundet, styrker fællesskabet og understøtter en bæredygtig udvikling i kampagnen Underværker. 

De 19 udvalgte projekter støttes med knap 12 mio. kr., og flere af projekterne enten foregår i samarbejder eller tidligere være støttet af kommunerne. 

Det er eksempelvis projekter som i Slagelse Kommune, hvor man vil skabe nyt liv i et gammelt missionshus, som en lokal forening købte af Indre Mission sidste år. Slagelse Kommune har tidligere støttet istandsættelsen med byfornyelsesmidler. Derudover har kommunen givet støtte til et projekt, der skal forebygge ensomhed blandt ældre, der skal tage plads i det gamle missionshus. Realdania støtter med en mio. kr. 

Realdania giver også en mio. kr. til at skabe fælleshuset Skalleværket ved Klintebjerg ved Odense Fjord. Også her er kommunen stærkt involveret i forvejen, da Nordfyns Kommune er den aktivt udførende part i projektet og skal stå for byggeriet og har tidligere bevilliget 4,6 mio. kr. til udviklingen af området.  

I alt 110 idéer var med i ansøgningsrunden, mens en ny ansøgningsrunde er på vej med deadline 27. marts 2020. 

De udvalgte projekter kan alle ses her.

esl

https://www.dkokonomi.dkartikel/realdania-hjaelper-kommuner-i-at-stoette-19-ildsjaele-projekter