Skanderborgs potentielle fattigdom er nu et spørgsmål

Lidt frem, lidt tilbage og stadig uenighed om påvirkningsannonce til udligningsreformforhandlingerne.

SKANDERBORG: Med nogle måneders forsinkelse, og en mindre redaktionel ændring, er Skanderborg nu klar med en påvirkningsannonce i skikkelse af et faktaark, der skal påvise kommunens utilfredshed med regeringens udspil til udligningsreform.

Udspillet blev fremsat tilbage i januar, og den lange reaktionstid skyldes, at Venstre i sin tid undsagde indholdet med henvisning til, at nogle af faktaarkenes fakta ikke var korrekte. Misinformation kalder Venstre det, når der fx står, at 'sidste år afleverede Skanderborg Kommune 330 mio. kr. i udligning'.

- Det er forkert. Skanderborg er ikke nettobidragyder til udligningen, siger byrådsmedlem Anders R. Laugesen (V) til Uge-Bladet Skanderborg.

Han henviser til at Skanderborg i 2019 ifølge Indenrigsministeriet fik 261 mio. kr. via landsudligningsordningen, og han bryder sig heller ikke om overskriftens ord om at 'Skanderborg bliver landets fattigste kommune', når kommunen ellers ynder at kalde sig attraktiv.

DF-forslag vedtaget

Venstres nej bremsede i sin tid annoncen, men i denne uge var den på byrådets dagsorden igen på foranledning af Dansk Folkeparti, der ønskede den oprindelige publiceringsplan gennemført. Sådan blev det også, næsten, men først efter at et konservativt ændringsforslag om at revidere indholdet på et temamøde i økonomiudvalget i næste uge var faldet, og et forslag fra Venstre om at ændre overskriften til 'Mette Frederiksen gør Skanderborg til en af landets fattigste kommuner' kun havde fået Venstres egne stemmer.

I stedet blev DF's eget ændringsforslag vedtaget, bestående i en gennemførelse af den oprindeligt planlagte offentliggørelse, dog med den ændring at overskriften omformuleres til et spørgsmål: 'Bliver Skanderborg Danmarks fattigste kommune?' Her var stemmefordelingen den modsatte - kun Venstre stemte imod og fik tillige ført til protokol, at man 'finder annoncen uhensigtsmæssig og ikke gavnlig for Skanderborg Kommune'.

Flertallets beslutning er ikke desto mindre, at faktaarket skal publiceres på kommunens hjemmeside og 'i forskellige trykte medier, så snart forhandlingerne om ny udligningsreform genoptages'. En formulering der ikke ganske tager højde for den mulighed at genoptagelse af udligningsreformforhandlingerne med en vis sandsynlighed først vil blive meddelt, når de er afsluttet.

 

https://www.dkokonomi.dkartikel/skanderborgs-potentielle-fattigdom-er-nu-et-spoergsmaal