DK Økonomi
Snarlig frist fra EU-pulje bag Aalborgs hårde kurs i vildmosen
Der er EU-midler bag Aalborg Kommunes naturprojekt - og en hård kurs over for lodsejere, der ikke er med på vilkårene.
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Snarlig frist fra EU-pulje bag Aalborgs hårde kurs i vildmosen

Et kommunalt naturgenopretningsprojekt foregår under politibeskyttelse. Forhandlinger har været resultatløse, og i weekenden blev 33 anholdt for at obstruere arbejdet.

AALBORG: Uenighed om erstatningens størrelse og fredningsvilkår ligger bag, når lodsejere i Lille Vildmose i denne tid indkalder til demonstrationer, obstruerer kommunalt gravearbejde og lader sig anholde af politiet.

At kommunen tilsyneladende har opgivet forhandlingsvejen med lodsejerne handler blandt andet om risikoen for, at bevilgede millionbeløb fra EU's Life-projekt smuldrer mellem fingrene, hvis ikke det lykkes kommunen at blive færdig inden nytår.

Søndag demonstrerede 200 personer fredeligt, og 33 blev tilbageholdt, da de brød politiets afspærringer og nægtede at forlade stedet, da de blev bedt om det. Politiet forsøgte sig først med dialog, men det havde ikke den ønskede effekt. Vicepolitiinspektør Poul Severinsen oplyste til Ritzau, at demonstranter havde kørt arbejdsmaskiner ind i det afspærrede område med det formål at blokere for kommunens arbejde.

Konflikten drejer sig om et naturgenopretningsprojekt, som Aalborg Kommune har arbejdet på i årevis. Der etableres blandt andet dæmninger og membraner, der skal holde på den våde mosejord og hindre, at tørvelag nedbrydes.

Projektet har fået støtte af de såkaldte Life-midler fra EU, der også andre steder i Danmark har været med til at finansiere naturgenopretning. Det gælder både om at bevare den eksisterende mose, men også genoprette nedbrudt mose - og dermed oversvømme arealer.

Vil undgå præcedens
Tilbage i 2007 blev dele af mosen fredet for at gennemføre projektet, og lodsejerne fik tildelt en erstatning for at kompensere for deres tabte dyrkningsret, på knap 80.000 kr. per hektar. Her i 2019 fik de supplerende tilkendt yderligere 20.000 kr. per hektar i erstatning.

I april tildelte taksationskommissionen landmændene ekstra 20.000 kr. per hektar svarende til cirka 3,2 mio. kr. for de i alt 160 hektar kaldet Purker og Smidie Fenner. Den erstatning gjaldt det værditab, landmændene får, fordi de ikke længere i samme grad kan bruge jorden til afgræsning eller bjærgning af hø om sommeren,

Lodsejerne mener dog ikke, at de har fået tilstrækkelig kompensation og mener dermed ifølge TV2 Nord ikke, at kommunen har ret til at fortsætte arbejdet og lade de fredede områder oversvømme, som det nu er på vej til at ske. De ønsker samtidig en yderligere økonomisk kompensation.

I 2018 begyndte den kommunale entrepenørafdeling at grave i forbindelse med genopretningen, der også indebærer udsætning af elge i mosen.

By- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) forklarede i juli i år over for Nordjyske kommunens hårde kurs, der allerede i sommer inkluderede vagtværn, med, at naturgenopretningen, som fredningen giver mulighed for, inden årets udløb skal gennemføres og godkendes af EU, som bidrager med et stort millionbeløb.

Flere forsøg på forhandling er afsluttet uden resultat, ifølge tv-stationen blandt andet med risiko for at danne præcedens i kommende tilsvarende sager. Spørgsmålet om yderligere erstatning ligger nu hos Overtaksationskommissionen. 

 

https://www.dkokonomi.dkartikel/snarlig-frist-fra-eu-pulje-bag-aalborgs-haarde-kurs-i-vildmosen