Udbetaling Danmark havde ret til at fyre KMD

KORT NYT13. MAR 2020 6.47

KMD havde hovedansvaret for, at leveringen af et nyt pensionssystem til Udbetaling Danmark ikke lykkedes. En voldgiftsret fastslår, at det var berettiget at ophæve kontrakten med KMD på grund af væsentlig misligholdelse. KMD skal derfor betale fuld erstatning inden for den aftalte ansvarsbegrænsning på 69 mio. kr., oplyser ATP.

It-systemet skulle udbetale folke- og førtidspension til landets 1,3 mio. pensionister de næste mange år frem. Derfor var det altafgørende for Udbetaling Danmark at få det rigtige system.

Voldgiftsretten fastslår, at KMD havde hovedansvaret for, at projektet blev væsentligt forsinket, fordi KMD forsømte at lede projektet, forsømte at anvende en anerkendt metode og forsømte at sikre fremdrift i projektet. Udbetaling Danmark er frifundet for samtlige modkrav rejst af KMD.

ka

 

https://www.dkokonomi.dkartikel/udbetaling-danmark-havde-ret-til-at-fyre-kmd