DK Økonomi
Venstre kræver indrømmelser både i substansen og i processen
Bistre miner uden for Statsministeriet efter Venstres møde med statsminister Mette Frederiksen (S). Fra venstre kommunalordfører Anni Matthiesen, partiformand Jakob Ellemann-Jensen, finansordfører Troels Lund Poulsen og politisk ordfører Sophie Løhde.
Foto: Philip Davali, Ritzau Scanpix

Venstre kræver indrømmelser både i substansen og i processen

V havde to krav med til forsoningsmøde med statsminister Mette Frederiksen: Færre penge til kommuner med mange udlændinge og ingen S-ordførere i forhandlingslokalet

Forhandlingerne mellem Venstre og Socialdemokratiet om en kommunal udligningsreform kommer ikke videre foreløbig. Det lod Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen forstå torsdag aften, da han kom ud fra et forsoningsmøde i Statsministeriet.

- Vi har haft en alvorlig samtale i håb om at få retableret noget af tilliden i forhandlingslokalet, efter at den gik fløjten. Det er klart, at regeringen lige skal have lov til at tale med hinanden og se på vores forslag, sagde Jakob Ellemann-Jensen efter mødet, som var indkaldt af statsminister Mette Frederiksen (S) efter krav fra V-formanden.

Venstre forlanger to krav opfyldt, før der kan blive tale om at genoptage udligningsreformforhandlingerne.

Det ene handler om substansen i reformen. Her ønsker V et løfte om at den endelige aftale vil indebære en halvering af det særlige tilskud til kommuner med mange borgere med udenlandsk herkomst - en ændring der formentligt især vil ramme socialdemokratiske kommuner.

Det andet krav handler om processen. Her ønsker V, at de socialdemokratiske ordførere skal fjernes fra forhandlingerne, så Venstres forhandlere kun sidder overfor ministre.

Det skyldes, at der var ordførere på den liste over aktører i planlagte 'angreb' på Venstre, som lagde grunden til tillidkrisen mellem regeringen og Venstre. En mail om hvordan Socialdemokratiet havde planlagt politiske angreb på Venstre, samtidig med at forhandlingerne var i gang, blev ved en fejl sendt til en journalist på Jyllands-Posten, som offentliggjorde den.

 

https://www.dkokonomi.dkartikel/venstre-kraever-indroemmelser-baade-i-substansen-og-i-processen