DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

10-12 statslige tilskudssystemer skal barberes ned

En arbejdsgruppe afsøger i øjeblikket mulighederne for at foretage en grovsortering i offentlige tilskudssystemer
13. NOV 2018 14.00

Det kan være udbetaling af satspuljemidler, udlodningsmidler til idrætsorganisationer eller tilskud til forskellige slags erhverv. I alt er der 10-12 systemer, der foretager sådanne udbetalinger til fx kommuner på vegne af staten, men det skal der sættes en stopper for nu. Det skriver DR.

- Det er oplagt at overveje, om vi kan nøjes med færre systemer, eller måske kun ét system, siger direktør i Moderniseringsstyrelsen Poul Taankvist til DR.

En arbejdsgruppe under Moderniseringsstyrelsen er således igang med at se på, hvordan staten fremover kan forenkle sine tilskudssystemer, så det bliver nemmere for kommuner og andre at søge og få udbetalt offentlige midler. Forenklingen skal også hjælpe med at stramme kontrollen med udbetalingerne.

- Fordi der er så mange forskellige tilskudsordninger, har der også udviklet sig forskellige regelsæt. Det er oplagt at se på, om vi kan sanere reglerne og gøre administrationen af tilskud mere gennemsigtig for også på den måde at modvirke svindel, siger Poul Taankvist til DR. 

Det sker som et led i regeringens afbureaukratiseringsreform og altså ikke direkte som konsekvens af den svindel, Britta Nielsen formentlig har begået ved hjælp af de offentlige tilskudssystemer, særligt satspuljen. Arbejdsgruppen blev således nedsat, før mistanken om svindel kom frem.

Bedre kontrol med udbetalinger
Moderniseringsstyrelsen oplyser til dknyt, at de 10-12 systemer, som styrelsens direktør overfor DR refererer til, dækker over en række forskelligartede løsninger i staten.

Dels anvender en række institutioner egenudviklede systemløsninger, dels har en række institutioner indkøbt et system, lyder det fra styrelsen. Syv til otte institutioner anvender fx systemet TAS, men ikke i den samme version. Det betyder i praksis, at der er tale om forskellige systemløsninger. Andre systemer er fx E-grant og ASTA.

Arbejdsgruppen, der består af repræsentanter fra forskellige ministerier, skal i begyndelsen af det nye år sende en række anbefalinger til regeringen om, hvordan man kan organisere et nyt tilskudssystem, der er mindre komplekst.

Netop den kritik har kommuner gennem årene gjort opmærksom på, og regeringens forslag til afbureaukratisering skal derfor blandt andet - samlet set - sørge for enklere regler og mindre bøvl med udbetalinger for kommuner og regioner.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet vil regeringen blandt andet de næste fire år fjerne halvdelen af alle puljer, oprette større puljer på mindst 10 mio. kr. pr. pulje og nedsætte en kalender over puljer og ansøgningsfrister, som udsendes fire gange om året.

 

Læs første del af regeringens sammenhængsreform her