DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Ti kommuner står til at tage skraldet i økonomisk nedtur

Hvis der kommer et fald i eksporten, vil det betyde tab af danske arbejdspladser. Især kommuner i hovedstadsområdet, Sønderjylland og Midtjylland vil blive ramt hårdt, viser analyse fra Dansk Erhverv.

Det begynder så småt at trække op til afmatning for dansk økonomi, og kommer der en nedtur, vil den ramme kommunerne med stærkt varierende kraft. Det fremgår af en analyse fra Dansk Erhverv.

Det tyske marked er i teknisk recession, Sverige oplever en opbremsning, og et kaotisk brexit samt handelskrig mellem Kina og USA tyder på, at dansk økonomi må forberede sig på nedgang i de markeder, vi eksporterer til. Det vil ramme en lang række danske kommuner, hvor beskæftigelsen er meget afhængig af eksporten, påpeger Dansk Erhverv.

- Der er ti kommuner, som er virkeligt udsatte. Det er her, at en nedtur vil blive følt ekstra hårdt, siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

Sønderborg og Ikast-Brande i Jylland topper listen over de absolut mest sårbare kommuner, mens Tårnby lige uden for København er nummer tre. Højt på listen finder man også både Middelfart og Aalborg.

Top 10 udgøres således af fem kommuner spredt ud over hele Jylland og fire sjællandske kommuner koncentreret omkring København samt Middelfart.

Analysen sammenholder, hvor mange arbejdspladser i kommunerne som er afhængige af eksport. Dertil ser man på, hvor mange der pendler ind fra andre kommuner, andelen af private arbejdspladser og sammensætningen af det lokale erhvervsliv.

Konsekvenser for eksportvirksomheder
- Vi har været meget dygtige til at udnytte mulighederne i EU’s indre marked og stærke frihandelsaftaler og har redet på en eksportbølge. Men en truende opbremsning i eksporten, vil få konsekvenser, og der er det klart at de områder, hvor de største eksportvirksomheder ligger, vil blive ramt særligt hårdt. Det gælder særligt i Sønderborg og Ikast-Brande kommuner og i landets største byer, siger Tore Stramer.

I 2018 var der en samlet eksport af varer og tjenester på knap 1.200 mia. kr., hvilket betyder, at cirka 525.000 danske jobs er direkte knyttet til eksporten. Dansk Erhvervs beregninger viser, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis der sker en nedgang i væksten. Sker der fx et fald på vores eksportmarkeder på to procentpoint, vil give anledning til et umiddelbart fald i eksporten på 24 mia. kr. og et tab af knap 11.000 fuldtidsstillinger.

En nedgang i væksten på vores eksportmarkeder på to procentpoint vil ifølge Tore Stramer kappe 24 mia. kr. af eksporten og koste knap 11.000 fuldtidsstillinger.

Aalborg med en eksportandel på 51 pct. er ifølge analysen den mest udsatte danske storby i det spil, mens Odense med en andel på kun 24 pct. er den mindst følsomme. I København og Aarhus udgør eksportandelen henholdsvis 45 og 44 pct.

MG