DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Region H-budgetaftale uden DF med Bornholm som Digital Ø

Aftale om det sidste af de fem regionsbudgetter er på plads.

HOVEDSTADEN: Som den sidste region er en budgetaftale nu i hus for Region Hovedstaden, hvor et stort flertal i regionsrådet 'letter presset på hospitalernes økonomi og skaber rammerne for, at medarbejderne får mere tid til patienterne', som det hedder i aftaleteksten. Otte af ni partier med 38 af 41 mandater står bag, kun Dansk Folkeparti er udenfor.

Aftaleparterne tilskriver årets økonomiaftale mellem Dansk Regioner og regeringen en del af de vilkår, der har gjort budgetlægningen lidt nemmere i år end så mange andre år, men 'det er ikke kun regeringens fortjeneste, at vi har et solidt økonomisk fundament', hedder det selvbevidst i budgetaftalen, der henviser til regionsrådets 'ansvarlige beslutninger' i årets løb.

Hvad det angår har Sundhedsplatformen løbende været på dagsordenen, og budgetaftalen opregner fire overordnede mål for arbejdet med at forbedre det udskældte system: Klinikere skal have mere tid til patienten, højere kvalitet og færre fejl i systemet, bedre adgang til data samt mere inddragelse af patienten.

Digitaliseringsmæssigt er Bornholm i en særlig position, hvor gevinsten ved et digitaliseret sundhedsvæsen er særlig stor. Som en del af budgetaftalen foreslås Bornholm derfor som Digital Ø i forhold til telemedicin, så patienter fremover kan modtage flere sundhedsfaglige ydelser virtuelt.

Aftalepartierne bag 2020-budgettet er Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, Enhedslisten, De Radikale, SF, Alternativet og Liberal Alliance. Ligesom aftalen blev det sidste regionsbudget, der faldt på plads, bliver det også det sidste regionsbudget, der vedtages endeligt ved andenbehandling. Det sker i Regionsråd Hovedstaden på den senest mulige dato, 5. november.

 

Se budgetaftalen.