DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Bredbåndspuljen klarer skærene igen

Bredbåndspuljen overlever endnu et år med 100 mio. kr. i 2021 på finansloven. Desuden nedsættes der en digitaliseringsfond.
7. DEC 2020 11.20

I udspillet fra august var der ikke noget at finde om fortsættelse af bredbåndspuljen på finansloven. Men nu er der alligevel blevet plads og penge i aftaleteksten.

Der er afsat 100 mio. kr. i 2021 til forlængelse af bredbåndspuljen. Det glæder blandt andre Landdistrikternes Fællesråd.

– Jeg er meget glad for, at partierne bag årets finanslovsaftale har lyttet til os og videreført Bredbåndspuljen i 2021 på trods af, at en videreførelse ikke var med i regeringens oprindelige udspil. Det kommer til at betale sig, for digitaliseringen rummer enorme potentialer for udviklingen på landet – ikke mindst, hvad angår bosætning, nye erhverv og digitale sundhedstilbud, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Corona har givet større behov for stabilt net

Regeringen har indgået aftalen med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, og af teksten fremgår det blandt andet, at coronakrisen har vist, hvor stort behovet er for velfungerende og hurtigt internet. 

"I den forbindelse kan bredbåndspuljen bidrage til en forbedret bredbåndsdækning i de områder, hvor markedet ikke af sig selv sikrer tilstrækkelig udrulning," hedder det.

Også op til forhandlingerne om den forrige finanslov pønsede regeringen på at sløjfe puljen, men dengang overlevede den altså også.

Det glæder Odsherreds borgmester, Thomas Adelsekov (S), at puljen er tilbage på finansloven:

- Det er klogt og fornuftigt, at den er tilbage. Bredbånd er i dag på mange måder en forudsætning for vækst og erhvervsudvikling, og der er stadig mange steder på Sjælland, hvor der fortsat er sorte huller i dækningen, siger han til TV2 Øst.

Fond skal understøtte effektiv offentlig sektor

I det ellers meget begrænsede digitaliserings-afsnit i aftaleteksten fremgår det også, at der nedsættes en digitaliseringsfond.

Den skal bidrage til udviklingen af nye digitale løsninger, "dels ved at understøtte en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor, som rummer potentialer i understøttelsen af Danmarks ambitioner på klimaområdet, og dels ved at understøtte erhvervslivets digitalisering og automatisering for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og til gavn for vækst, beskæftigelse og eksportmuligheder", fremgår det.

Her er afsat 125 mio. kr. årligt 2021-2024.

Se hele aftaleteksten hos Finansministeriet.