DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

19 kommuner sagsøger staten: Påstået fejl har kostet 737 mio. kr.

Jammerbugt og Lolland kommuner bliver prøvesager i historisk tvist mellem kommuner og stat om påstået fejl.
10. JUN 2019 15.47

19 kommuner er ved at lægge sidste hånd på et søgsmål mod staten for påstået fejl i udligningssystemet. En stævning vil formentlig blive indleveret ved Københavns Byret om få dage, oplyser advokat Anker Laden-Andersen.

Han repræsenterer kommunerne, der anslår, at de har tabt 737 mio. kr. i årene 2017 og 2018.

- Vi har fundet to kommuner - Jammerbugt og Lolland - der er repræsentative for problemstillingen, og som vi vil køre som prøvesager, siger Anker Laden-Andersen.

Da sagsøgerne mener, at sagen er principiel, vil man arbejde for at få sagen behandlet ved Østre Landsret som første instans. Alternativt i Københavns Byret med tre byretsdommere.

Har tabt penge på fejl
Kommunerne mener, at de har tabt penge på en fejl i udligningssystemet. Det er det system, der fordeler midlerne mellem landets 98 kommuner ud fra nogle fastsatte kriterier. Den påståede fejl består ifølge de sagsøgende kommuner i, at udlændinges uddannelsesniveau ikke er blevet registreret.

Det har ifølge kommunerne ført til, at kommuner med mange veluddannede udlændinge har fået for store tilskud, mens kommuner med mange udlændinge uden uddannelse har fået for lidt.

- De synspunkter, stævningen bygger på, kan findes direkte i forarbejderne og formålet til loven, siger Anker Laden-Andersen.

Kommunerne gør gældende, at de allerede i 2014 gjorde staten opmærksom på sagen.

- Man kunne efter vores mening have undgået problemstillingen, ved at man dengang ofrede et ganske lille beløb til at få Danmarks Statistik til at lave en rigtig opgørelse, så man kunne administrere efter loven. Det fravalgte man, siger Anker Laden-Andersen.

Fejlen i udligningssystemet er rettet med virkning fra 2019. Statens advokat, Kammeradvokaten, har tidligere udtalt, at der ikke er noget at komme efter.

Kommunerne bag søgsmålet har hver især betalt 300.000 kr. i advokatudgifter. Anker Laden-Andersen forventer, at sagen tidligst vil kunne blive behandlet ved retten i løbet af 2020.

Ritzau

 

FAKTA: Her er kommunerne bag historisk søgsmål

  • Om få dage vil der blive indleveret stævning mod staten i historisk sag om en påstået fejl i udligningssystemet.
    19 kommuner står bag et søgsmål mod staten om en påstået fejl i udligningssystemet.
  • Det samlede tab gøres op til 737 millioner kroner for årene 2017 og 2018.
  • Herunder kan du se, hvilke kommuner der er med, og hvor store tab de enkelte kommuner mener sig udsat for.
  • Listen er sorteret efter beløbets størrelse.


Guldborgsund: 82,5 millioner kroner.

Næstved: 77,7 millioner kroner.

Lolland: 73,8 millioner kroner.

Randers: 61,3 millioner kroner.

Frederikssund: 54,8 millioner kroner.

Vordingborg: 51,5 millioner kroner.

Svendborg: 47,4 millioner kroner.

Hjørring: 47,2 millioner kroner.

Odsherred: 37,8 millioner kroner.

Jammerbugt: 36 millioner kroner.

Bornholm: 31,6 millioner kroner.

Brønderslev: 25,7 millioner kroner.

Sønderborg: 19,4 millioner kroner.

Stevns: 18,2 millioner kroner.

Mariagerfjord: 17,3 millioner kroner.

Assens: 16,8 millioner kroner.

Kerteminde: 16,4 millioner kroner.

Lejre: 12,5 millioner kroner.

Rebild: 9,3 millioner kroner.

  • De sagsøgende kommuner skal hver især betale 300.000 kr. i udgifter til advokat.
  • Hvis kommunerne taber sagen, risikerer de at skulle betale modpartens sagsomkostninger. Det kan beløbe sig til et sted mellem tre og fem mio. kr.
  • Hvis de omvendt vinder sagen, vil de formentlig få en økonomisk kompensation for deres tab, ligesom staten betaler sagsomkostningerne.


Kilder: Advokatfirmaet HjulmandKaptain, Hjørring Kommune og Ritzau.