DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

38 kommuner deler nøgletal på vejområdet

KL's Teknik og Miljø har skabt et værktøj for kommunernes vejchefer, som får hjælp til at effektivisere og hæve kvaliteten.

For to år siden udviklede 17 kommuner og KL's Teknik og Miljø en model for økonomiske nøgletal for drift og vedligehold på vejområdet. I dag er indberetter 38 kommuner data på området til benchmarking til fælles brug, oplyser KL.

Modellen skal fungere som værktøj for vejchefer, der kan skabe oversigt over, hvordan pengene bruges. Derudover kan det bidrage til udvikling af effektivitet og kvalitet i egen afdeling.

En anden styrke ved nøgletal på vejområdet er, at data er defineret og udvalgt, så sammenligning med andre kommuner kan gøres mere entydigt og enkelt.

At udvælge og definere nøgletal målrettet vejchefernes arbejde er en vanskelig øvelse. Definitioner skal afgrænses og beskrives, ønsker til tal er mange, men det skal også være overkommeligt at finde og indtaste tal og oplysninger. 

Men ét er tal opgjort i kr. og kr/enhed, noget andet er serviceniveauet på opgaverne – hvor tit slås græsset, antal fejning/år i by og på land, antal udkald til saltning osv er også oplysninger, KL beder om i den digitale indberetning. Det er meget vigtige oplysninger, som skal gøre det mere enkelt at sammenligne sig med andre.

Personaleudgifter i administration af veje og nyanlæg er foreløbig fravalgt i nøgletallene.

To arbejdsdage er alt det kræver 
To kommuner har testet den nye digitale indberetning og skønner, at tal og oplysninger kan findes og indberettes inden for to arbejdsdage. Indberetninger af data og oplysninger til nøgletallene i 2019 skal tages fra regnskab 2018 for kommunen.

MG

Fakta

Der er deltagerbetaling på 11.000 kr. pr. kommune i nøgletalsordningen. For deltagerbetalingen får kommunen:

  • Unik adgangsnøgle til egen kommune, som kan deles mellem dem, der taster og bruger nøgletallene
  • Et nyudviklet digitalt registreringsskema, til indberetning af fakta om kommunens vejforhold
  • Udgifter på de ti nøgletal og underliggende 36 nøgletal
  • Oplysninger om organisering
  • Eventuelt samarbejde med andre kommuner om, hvilke kontraktformer kommunen anvender
  • Felter til registrering af oplysninger om serviceniveau
  • Benchmarkinganalyser
  • Mulighed for at deltage i yderligere undersøgelse