DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

450 millioner satspuljekroner er afsat til integration og ældre

Regeringen og aftalepartier har indgået en aftale om 130 millioner fra satspuljen til integrationsindsatser og 320 millioner til ældreområdet

Partierne bag satspuljen har onsdag aften indgået en om fordeling af 130 mio. satspuljekroner til integrationsområdet, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet. Partierne har også fordelt 320 mio. kr. til ældreområdet, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

Aftalen på integrationsområdet fordeler i alt 130,6 mio. kr. fra satspuljen på udlændinge- og integrationsområdet fra 2019 til 2022. Med aftalen vil der blandt andet blive afsat penge til projekter, der skal få kvinder med ikkevestlig baggrund i arbejde, samt projekter, der skal støtte frivillig hjemrejse og vellykket integration af nytilkomne.

Derudover skal aftalen støtte initiativer, der bekæmper og forebygger negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, lyder det i meddelelsen. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kalder aftalen 'fornuftig':

- Med aftalen sætter vi massivt fokus på at få flere ikkevestlige kvinder i arbejde. Vi skal have taget hårdere fat her. Kommunerne skal følge tættere op og sikre, at kvinderne står til rådighed, siger hun.

'Det gode ældreliv'
Samtidig er partierne også blevet enige om at afsætte 320 mio. kr. i satspuljeaftalen for ældreområdet for 2019-2022, hvoraf 167 mio. kr. skal gå til en handlingsplan på ældreområdet. De øvrige midler fordeles på seks andre initiativer for 14 mio. kr.

Aftalen bygger videre på sidste års oprettelse af Nationalt Videnscenter for Værdig Ældrepleje, hvor der allerede fra primo 2019 forankres en række initiativer inden for handlingsplanens temaer. Det drejer sig blandt andet om 'ældrevenlige byer', styrkelse af pårørendeindsatsen og en kortlægning af viden om grupper af ældre med særlige behov.

Videnscenter for værdig ældrepleje og Sundhedsstyrelsen skal komme med det faglige oplæg til handlingsplanen, som efterfølgende skal forhandles i satspuljekredsen. 

- I år har vi valgt at samle de fleste af midlerne under en handlingsplan for det gode ældreliv. Den skal blandt andet lægge sporerne for, hvordan vi sikrer, at færre ældre bliver ensomme, mister livsmodet og rammes af svækkelse, siger Thyra Frank (LA).

Ritzau / eo

Initiativerne er

 • Integrationsområdet
  Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse
 • Venner Viser Vej
 • Partnerskab mellem kommuner og civilsamfundsaktører
 • Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT)
 • Informationsindsats og opkvalificering af de frivillige rådgivere BørneTelefonen
 • Styrket vidensopbygning i samarbejde mellem SIRI og RED-Safehouse
 • National hotline mod ekstremisme og radikalisering
 • Centrale repatrieringskoordinatorer (udmøntning af satspuljeaftalen for 2018)

Læs hele aftalen her

 

 • Ældreområdet
  Handlingsplan 'Det gode ældreliv'
 • Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre
 • Konkurser i ældreplejen
 • Demensbadges - bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum
 • Fællesskabspulje 2.0: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse
 • Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner
 • Forebyggelse af inkontinens hos ældre
 • Frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens på sygehuse
 • Initiativer til undersøgelse af det gode ældreliv
 • Undersøgelse af mulighederne for nærvær for nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet

Læs hele aftalen her