DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

800 midtjyske firmaer skal energi-screenes

KORT NYT26. NOV 2018 11.45

MIDTJYLLAND: Et nyt projekt skal screene 800 midtjyske virksomheder for mulige energieffektiviseringer, oplyser Region Midtjylland, hvor både udvalget for Regional Udvikling og Forretningsudvalg har tiltrådt en indstilling fra vækstforum til projektet om 7,5 mio. kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler. Midlerne fordeles over de kommende tre år.

Udover screening af det grønne potentiale i cirka 800 virksomheder, er planen, at cirka 500 virksomheder får rådgivning til effektiviseringerne. De virksomheder, hvor potentialet er størst, modtager derefter støtte til implementering af grønnere løsninger. Som udgangspunkt med et tilskud på cirka 10 pct. af investeringen.

Udover de 7,5 regionale millioner finansieres projektet med 15 mio. kr. af EU's Regionalfond og 17,5 mio. kr. i egenfinansiering.

ka