DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

A-kasse i kritik af Haderslev for 'pres' for sanktioner mod ledige

Kommunen undrer sig over forskelle mellem a-kassers praksis for sanktioner. 3F's a-kasse kalder det indblanding.

HADERSLEV: En henvendelse fra Haderslev Kommune til 3F's lokale a-kasse møder kritik fra a-kassens forretningsfører Eva Obdrup, fordi kommunen ifølge a-kassen vil blande sig i administrationen af sanktioner til ledige.

Ifølge kommunen har man blot undret sig over, at forskellige a-kasser sanktionerer forskelligt, og henvendelsen er 'en opfølgning på en undren, der måske ved nærmere granskning kan bringe sanktions-praktik i bedre overensstemmelse med lovens intentioner', skriver Haderslev Kommunes arbejdsmarkedschef Lotte Nielsen til Fagbladet 3F.

Kommunens henvendelse er sket midt i november, men beslutningen om den blev truffet tilbage i august på et møde i beskæftigelses- og integrationsudvalget, hvor forskellige mulige sparetiltag blev gennemgået. Blandt andet vil man lægge politisk pres på virksomheder i kommunen for at få dem til at tage flere ledige ind, og kommunen selv vil stramme op på sin sanktionering af kontanthjælpsmodtagere, så praksis ikke længere skal være så 'lempelig set i forhold til andre kommuner'.

Dertil kommer så 'en mulig effekt ved at opfordre a-kasserne til i højere grad at sanktionere deres medlemmer', idet der henvises til 'stor forskel i sanktioneringsgraden mellem fagforeningerne' - noget som 'medfører, at der kan være variation i medlemmernes rådighed på arbejdsmarkedet', og et område hvor 'en opstramning vil kunne medføre en positiv effekt på a-dagpenge', fremgår det af referatet fra det pågældende møde i beskæftigelses- og integrationsudvalget. Det konstateres, at kommunen ikke selv kan gøre noget direkte, men man kan 'lægge pres på a-kasserne'.

Hvordan fremgår ikke af referatet, og Fagbladet 3F har heller ikke kunnet får svar på et spørgsmål herom.

Det var på samme udvalgsmøde i august, der blev lagt op til en besparelse på ti mio. kr. på førtidspensioner, ressourceforløb og fleksjob, hvilket fik beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til at kræve en redegørelse for at bortvejre en mistanke om at kommunen ulovligt vil lade økonomien styre tildelingen af ydelser. Redegørelsen blev sendt fra kommunen til ministeriet midt i november, men ministeren har endnu ikke kommenteret den.

mk

Se referat af mødet i beskæftigelses- og integrationsudvalget.