DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Aabenraa får hjælp til skattejagt blandt grænsependlere

Skatteministeren åbner op for at lave en økonomisk fordeling mellem kommunerne ud fra, hvor grænsependlernes skat betales.
2. APR 2019 12.59

AABENRAA: Aabenraa Kommune  har gennem flere år sammen med de øvrige sønderjyske kommuner arbejdet på at gøre opmærksom på problemstillingen om manglende skattebetaling fra grænsependlere. 

Nu åbner skatteminister Karsten Lauritzen (V) for, at der i fremtiden kan arbejdes med en model som identificerer, hvor grænsependlere betaler deres kommuneskat. Aabenraa foreslår, at personer, som arbejder i kommunen, men bor i udlandet, kan identificeres ud fra sundhedskort udstedt i Aabenraa. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Samtidig åbner skatteministeren overfor Folketinget op for at lave en økonomisk fordeling mellem kommunerne ud fra, hvor grænsependlernes skat betales.

- Vi har arbejdet på det her i mange år, og jeg er glad for, at ministeren og resten af Folketinget lytter til os. I en del år har vi fået af vide, at det var umuligt at finde en teknisk model til fordeling af skatteprovenuet. Det er dette forhold, der nu er fundet en løsning på. Skatteindtægten kan skabe nogle gode rammevilkår, som gør, at vi ikke længere er afhængige af den årlige beskedne og et-årige støtte fra staten som kompensation for de manglende grænsependlerskatter, siger borgmester Thomas Andresen (V) og fortsætter:

- Samtidig vil det også være en stor fordel, at det nu ikke længere er en nettoudgift for os som kommune at have grænsependlere. I sidste ende kommer det også virksomhederne i Aabenraa Kommune til gavn. Vi er i Aabenraa Kommune glade for, at de tyske medarbejdere er med til at holde vores virksomheder i gang. Vi er glade for den arbejdskraft, der bliver lagt i vores kommune, siger borgmesteren.

50 mio. kr. i skatteindtægt
Over en årrække har den manglende skattebetaling til kommunen fyldt meget hos blandt andet de sønderjyske kommuner, som kunne se grænsependlernes skattekroner ende i statskassen til fordeling til alle landets kommuner frem for i kommunekassen i de kommuner, som har udgifterne til grænsependlere. Thomas Andresen håber, at der med en ny udligningsreform på den anden side af folketingsvalget kommer helt styr på fordelingen af blandt andet grænsependlerskat.

- Fordelingen af skatteprovenuet for Aabenraa Kommune har Skatteministeriet regnet ud til at være mellem 85 og 96 mio. kr.  Herfra skal fratrækkes et ukendt beløb i mindre udligning, så Aabenraa Kommune forventer en ekstra skatteindtægt på mindst 50 mio. kr. Det svarer stort set til det, kommunen står til at miste som følge af befolkningsfremgangen, siger han.

MG