DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Aabenraa taber strid med Mariagerfjord om problem-familie

Ankestyrelsen og byretten gav Aabenraa medhold, men landsretten gav Mariagerfjord ret, og Aabenraa får ikke lov at føre sagen i Højesteret.

AABENRAA / MARIAGERFJORD: En sag om, hvilken kommune der skal betale udgifter på 3,6 mio. kr. for en socialt belastet børnefamilie, der i 2014 flyttede fra Mariagerfjord til Aabenraa, er nu slut.

Vestre Landsrets afgørelse om, at Aabenraa selv må betale, står ved magt, da Aabenraas ønske om at hæve sagen til Højesteret er blevet afvist af Procesbevillingsnævnet, der ikke fandt den principiel nok.

Det fremgår af sagsfremstillingen i Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune, der fra sagens start var af den opfattelse, at det forud for familiens flytning fra Mariagerfjord var åbenbart, at der måtte ske en anbringelse uden for hjemmet, og at Mariagerfjord Kommune var bekendt med de forhold, og derfor burde have truffet beslutning om de samme foranstaltninger.

Mariagerfjord afviste dog at betale mellemkommunal refusion, hvilket Aabenraa påklagede til Ankestyrelsen, som i februar 2016 afgjorde, at Aabenraa havde ret. Det samme kom retten i Aabenraa frem til i oktober 2017, da Mariagerfjord ikke accepterede Ankestyrelsens afgørelse.  

Byretten begrundede - ifølge kommunens fremstilling - afgørelsen med, at det har været åbenbart for Mariagerfjord Kommune forud for flytningen, at der var grund til alvorlig bekymring for, at børnenes sundhed eller udvikling ville lide alvorlig skade på grund af utilstrækkelig omsorg og behandling, såfremt børnene fortsat skulle have ophold hos forældrene.  

Ingen beviser
Byrettens dom blev herefter af Mariagerfjord Kommune anket til Vestre Landsret, som i december 2018 traf den modsatte afgørelse: At Aabenraa Kommune ikke har ret til mellemkommunal refusion. Landsretten mente ikke, at Aabenraa Kommune havde bevist, at det inden flytningen var åbenbart for Mariagerfjord Kommune, at der måtte gribes ind i form af en anbringelse af børnene.

Aabenraa Kommune har efterfølgende ønsket at få prøvet sagen ved Højesteret, og har derfor søgt om en såkaldt tredje instansbevilling hos Procesbevillingsnævnet - og har fået nej, da nævnet ikke betragter afgørelsen som principiel. Dermed er sagen slut og Landsrettens dom endelig.

Aabenraa har i årene 2015-18 sendt regninger til Mariagerfjord for 3,628 mio. kr., som ikke er blevet betalt og nu må afskrives.

Formand for børne- og uddannelsesudvalget Kirsten Nørgård Christensen (V) kommenterer over for JydskeVestkysten, at 'det her betyder jo, at kommuner bare kan eksportere deres familier til andre kommuner fremfor at betale for de indgreb, der er nødvendige. Vi vil undersøge, om vi skal gå videre til KL. For os at se er det jo en principiel sag for alle kommuner', siger hun til avisen.