DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Aalborg lader plejefamilier slippe for lønsnak 

Ny aflønningsmodel i Aalborg Kommune skal give mere ro om plejefamilierne og bedre rammer for børnene.
12. OKT 2019 16.02

AALBORG: Det kan være følsomt at forhandle løn med chefen. Det gælder også, hvis man som plejeforældre skal diskutere lønnen med kommunen. Derfor vil Aalborg Kommune med en ny aflønningsmodel skabe større tryghed for kommunens plejefamilier, oplyser kommunen.

Familie- og socialudvalget har godkendt, at aflønningen ligger fast, indtil plejebarnet fylder 18 år. Medmindre der opstår helt særlige behov ved barnet, så genforhandles lønnen ikke. Det betyder, at familien i hele plejeforløbet kender økonomien og rammerne omkring barnet. Tidligere blev lønnen forhandlet hvert tredje år. Her kunne lønnen sættes op eller ned ud fra barnets alder og udvikling.

Det kan påvirke dialogen mellem kommune og plejefamilier i negativ retning. Familie- og socialudvalget begrunder det med, at kommunen har nogle meget engagerede plejefamilier, der er dybt optagede af at gøre en forskel. Her vil den nye model skabe ro omkring økonomien og give mere plads til et godt samarbejde om barnets udvikling.

Ro og tryghed
KL har undersøgt kommunernes brug af forskellige aflønningsformer. Erfaringen fra de kommuner, hvor lønnen ligger fast i hele plejeforløbet, er, at det netop skaber større ro og tryghed omkring barnets ophold i familien. Fokus kommer i større grad til at handle om barnets ressourcer og udvikling fremfor dets vanskeligheder.

Der er ikke tale om, at kommunen kan spare penge på aflønningen. Forventningen er, at ændringen er udgiftsneutral i forhold til aflønningen. Til gengæld vil den på sigt betyde mindre administration for kommunen og mere gennemsigtighed for plejefamilierne.

Overgangen til den nye model vil ske gradvist af hensyn til plejefamilierne. Alle nye aftaler indgås efter den nye model, mens de eksisterende overgår til gennemsnitsmodellen ved opfølgning. Det er for Aalborg Kommune vigtigt med en åben og gennemsigtig proces.

MG