DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Aalborg må godt støtte ny musikfestival med 1,8 mio. kr.

Ligesom Odense fik grønt lys til at støtte Tinderbox økonomisk, vil Aalborg støtte en ny musikfestival, Colorz Festival, der på længere sigt skal tiltrække de 'helt store internationale musikstjerner'.

AALBORG: At støtte en ny kommerciel musikfestival med 600.000 kr. tre år i træk vil være inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Sådan svarer Ankestyrelsen Aalborg Kommune, der har villet sikre sig, at den påtænkte økonomiske støtte på i alt 1,8 mio. kr. ikke karambolerer med kommunalfuldmagtsbestemmelserne, der generelt forhindrer kommuner i at yde støtte til private virksomheder.

Det er Colorz Festival ApS, der har tilkendegivet over for kommunen at ville afvikle musikfestivalen i årene 2020-2022, og af selskabets aftale med kommunen fremgår det, at festivalen på længere sigt skal tiltrække de 'helt store internationale musikstjerner' og dermed markere byen på den europæiske festivalscene og brande byen på den internationale kunstscene.

I aftalen er det understreget, at hvis selskabet opnår et overskud, der overstiger en 'rimelig fortjeneste', skal det kommunale tilskud forkortes tilsvarende. Og den formulering, har juristerne i Ankestyrelsen så vurderet, passer meget godt til, hvordan de fortolker kommunalfuldmagten.

Selvom en kommune som hovedregel ikke må yde direkte eller indirekte individuel støtte til erhvervsvirksomheder, kan det komme på tale, hvis den derved varetager en lovlig kommunal interesse. Og et klassisk eksempel på det er netop kulturaktiviteter. 

Aalborg har peget på, at Odense Kommune i 2016 fik grønt lys til at engagere sig økonomisk i festivalen Tinderbox.

Læs Ankestyrelsens afgørelse.