DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
København vil hæve andelen af almene boliger i flere bydele, og det kommer til at kræve store investeringer.
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

Almen bolig-ambition vil koste København to mia. kr.

Skal målet om 15.000 almene boliger i 2031 indfris, skal der findes omkring 1,9 mia. kr. de næste 12 år. Enhedslisten vil tage hul på finansieringen i år og finde de første 500 mio. kr. ved de forestående budgetforhandlinger.

KØBENHAVN: Hvis København skal forblive en mangfoldig hovedstad, er der behov for boliger, der er til at betale, så borgere fra alle samfundslag kan bo i byen. Men hvis den vision skal blive til virkelighed, skal politikerne på rådhuset til at finde penge frem til fremtidens almene byggerier.

Det forventede mål i den kommende kommuneplan lyder på 13.800 nye almene familie- og ungdomsboliger. Skal det indfris, skal der alt i alt findes omkring 1,9 mia. kr. Det er muligt at skalere bevillingen, og derfor er det ikke nødvendigt at finde det fulde beløb på én gang, men ifølge teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er det væsentligt at få taget hul på prioriteringen allerede nu:

- Hvis vi vil sikre, at København i fremtiden forbliver en blandet by, hvor der er plads til folk med både lave og høje indkomster, så er det nu, vi skal begynde at afsætte penge til de almene boliger. Ellers vil der kun blive bygget private boliger, og så bliver udviklingen af København helt skæv, siger Ninna Hedeager Olsen og fortsætter:

- Der forsvinder i forvejen faretruende mange billige boliger i hovedstaden i disse år, og derfor er det afgørende, at vi finder penge til at sikre, at København også i fremtiden kan huse både høj og lav gennem almene boliger.

Borgmesteren foreslår, at der afsættes 500 mio. kr. til almene boliger frem mod 2023.

Politisk flertal kræver 25 pct. almene boliger
Et politisk flertal er enig om at stille krav om 25 pct. almene boliger, når der behandles nye lokalplaner. For de lokalplaner, som allerede er bekendtgjort, og dem der er i proces, forventer Teknik- og Miljøforvaltningen et samlet behov for yderligere grundkapital på i alt 466 mio. kr. de kommende år. Det tal kan stige, hvis man i Folketinget bliver enige om at give mulighed for at stille krav om 33 pct. almene boliger i fremtiden i stedet for 25 pct.

Desuden er det politisk besluttet at erstatte hver en almen bolig, som frasælges som følge af den tidligere regerings ghettoplan. Derudover er der flertal for at fremme almene bofællesskaber. Politikerne har sat et mål om at støtte fire almene bofællesskaber om året, og det vil henover de næste fire år kræve 73,4 mio. kr.

De nye almene boliger fordeler sig på 85 pct. i byudviklingsområderne i Kommuneplan 2019 samt 15 pct. i eksisterende by.

 

Fakta

  • Behovet for midler til flere almene boliger kan deles op i tre dele. For det første har borgmestrene i København besluttet, at der skal bygges en ny almen bolig, for hver bolig der frasælges som følge af den tidligere regerings ghettoplan. Et politisk flertal uden om Enhedslisten har besluttet at frasælge 256 almene boliger i Mjølnerparken, og derfor skal der findes 51,9 mio. kr. til at støtte opførslen af 19.200 m2 almene boliger som kompensation.
  • Derudover er der flertal for at fremme almene bofællesskaber. Politikerne har sat et mål om at støtte fire almene bofællesskaber om året, og det vil henover de næste fire år kræve 73,4 mio. kr.. Almene bofællesskaber understøtter kommunens målsætning om at være en attraktiv storby med boformer, som styrker mangfoldighed, ejerskab, boligkvalitet og moderne fællesskaber.
  • Dertil kommer det forventede mål om 13.800 almene boliger i 2031.
  • Grundkapitalmidler til nye almene familie- og ungdomsboliger
    Bevilling til eksekvering af den kommende kommuneplan (ca. 1.900 mio. kr.). I dette scenarie afsættes der midler til grundkapital til opførsel af de 13.800 almene boliger, der forventes at blive den kommende kommuneplans mål for alment byggeri frem til 2031, og der opnås dermed sikkerhed for den kommunale finansiering af disse.
  •  Det er muligt at skalere bevillingen, så der ikke med det samme afsættes fuld finansiering til opfyldelse af den kommende kommuneplans mål for alment byggeri frem mod 2031.