DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Ankestyrelse siger nej til ramme­styring af socialpædagogisk støtte

Sorø må ikke lægge loft over udgiften, uanset at loftet endnu ikke er nået, og ingen har bedt om flere penge.

SORØ: Det er ikke i orden at anvende rammestyring på området for socialpædagogisk støtte, har Ankestyrelsen afgjort i en konkret sag fra Sorø Kommune.

Der må gerne tages økonomiske hensyn både ved den generelle tilrettelæggelse af et område og ved afgørelsen af en konkret sag, men det går ikke, at der ikke kan ydes mere hjælp fordi en ramme er opbrugt, fremgår det af en tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen.

Rammestyringen blev indført i form af en fast økonomisk ramme, der skal rumme de borgere, der bliver visiteret til mindre end fire timers støtte i gennemsnit pr. uge. Sorø Kommune har over for Ankestyrelsen forklaret, at der der ikke er eksempler på, at Serviceloven er blevet tilsidesat, eller at der har været rejst ønske om at tilføre yderligere midler til området.

Ankestyrelsen henholder sig dog til bemærkningerne til Serviceloven, hvorefter der ikke på forhånd kan 'gives en fast økonomisk ramme for en given foranstaltning'. I en indstilling fra kommunens socialudvalg hedder det imidlertid ligeud, at rammestyringen vil betyde, 'at kvaliteten i støtten vil være varierende i forhold til presset i rammen'.

Det harmonerer ifølge Ankestyrelsen ikke med, at der skal ydes hjælp 'på baggrund af en konkret og individuel vurdering'.

 

Læs tilsynsudtalelsen.