DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Ankestyrelsen skal ikke længere godkende alle kommunale fællesskaber

Hvis aftaler om kommunale fællesskaber som trafik og færgedrift kan defineres som 'små virksomheder', skal Ankestyrelsen ikke længere godkende dem

På grund af en ændring af kommunestyrelsesloven pr. 1. juli 2018 skal Ankestyrelsen fremover ikke godkende vedtægter eller ændringer i vedtægter for de kommunale fællesskaber, der kan defineres som 'små virksomheder', oplyser Ankestyrelsen.

Kommunale fællesskaber er den type af samarbejder mellem kommuner, der driver fx forsyning eller færgedrift. Ændringen gælder således både affaldsselskaber, brandvæsen, trafikselskaber, færgefart eller varmeselskaber, hvis de altså holder sig inden for en vis størrelse, der bliver målt på balancesum, nettoomsætning og beskæftigede.

Konkret betyder det, at Ankestyrelsen ikke længere skal godkende fællesskaberne eller samarbejderne som hidtil, hvis de ikke overskrider 44 mio. kr. som balancesum, 89 mio. kr. som nettoomsætning og i gennemsnit 50 heltidsbeskæftigede i løbet af året i to regnskabsår i træk. Således betegnes de fremover som små virksomheder, men hvis størrelsen ændrer sig, skal styrelsen igen godkende vedtægterne.

Hvis deltagelsen i et lille kommunalt fællesskab medfører solidarisk hæftelse for kommunerne, skal Ankestyrelsen dog stadig godkende fællesskabet uanset størrelse. Førhen skulle Ankestyrelsen godkende alle kommunale fællesskabers vedtægter ved oprettelse af fællesskabet eller ved ændring i vedtægterne.

Ankestyrelsens praksis ændrer sig dog ikke i forhold til de almindelige tilsyn med de kommunale fællesskaber, der stadig gælder for alle - uanset om de kræver godkendelse eller ej. Det vil sige, at styrelsen fortsat fører det sædvanlige tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder.

eo