DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Anlægsloftet står i vejen for regions vasketøj

KORT NYT16. SEP 2019 5.41

SJÆLLAND: Region Sjælland har egentlig fået forsikringspengene efter et nedbrændt vaskeri på Holbæk Sygehus. Men regionen kan ikke bruge de 60,5 mio. kr., den har fået fra forsikringen til at genopbygge vaskeriet. For så overstiger det anlægsloftet, skriver TV2 Øst. 

Derfor har Region Sjælland anmodet Indenrigsminister Astrid Krag om at få dispensation fra anlægsloftet, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S). Sagen er nemlig den, at regionen også har besluttet at modernisere sygehuset i Nykøbing Falster for 500 mio. kr., og derfor vil regionen skulle finde 60 mio. kr. til vaskeriet her eller i et af de andre bygge projekter, regionen har gang i. 

I anmodningen om dispensation til indenrigsministeren skriver regionen blandt andet, at 'under de givne betingelser vil en genopbygning og et samtidigt krav om overholdelse af anlægsloftet betyde, at andre vigtige og store anlægsprojekter i de kommende år, der skal komme borgerne i regionen til gode, ikke kan gennemføres som planlagt. Det gælder især de planlagte og meget tiltrængte moderniseringer af Næstved Sygehus og Nykøbing Falster Sygehus.'

rp