DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Assens undveg besparelse lige inden budgetvedtagelse

KORT NYT5. NOV 2019 15.14
TEMA: Budget 2020

ASSENS: Flertallet bag Assens' budgetaftale fra sidste måned lempede kort før andenbehandlingen og den endelige vedtagelse en besparelse på sygeplejen, som dermed slap tre mio. kr. nemmere fra en budgetreduktion.

Besparelserne på sygeplejen udgør herefter 1,6 mio. kr. i 2020 og 2,6 mio. kr. årligt i overslagsårene. Den mindre besparelse får ingen konsekvenser andre steder i budgettet, fordi en netop konstateret merindtægt ved mellemkommunale betalinger på folkeskoleområdet udligner beløbet.

Heller ikke stemmefordelingen blev påvirket af budgettilpasningen. Uændret 25 af 29 var for budgettet (V, S, SF, K og R) med DF og EL udenfor.

mk

Se tillæg til budgetaftalen og byrådsreferatet fra andenbehandlingen.