DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Bred syddansk budgetaftale åbner for udvikling af personlig medicin

Datastøttecenter, penge til døgndækkende akut-scanning og bedre digitale kompetencer for de ansatte i bred aftale.

SYDDANMARK: 39 af 41 medlemmer i Regionsråd Syddanmark står bag budgetftalen for 2020, der blandt andet sætter penge af til at gå forrest med udvikling af personlig medicin, men også adresserer de daglige forretninger med engangsflytteudgifter på 530 mio. kr. og årlige udvidelser på 206 mio. kr. til demografi.

På området personlig medicin rummer budgettet fem mio. kr. årligt til et regionalt datastøttecenter plus ti mio. kr. fordelt over to år til forsknings- og udviklingsudgifter. En anden enkeltpost er fem mio. kr. i 2020, 9,5 mio. kr. i 2020 og derefter 9,3 mio kr. årligt til at udvide Region Syddanmarks tilbud om MR-scanning til at omfatte døgndækkende akut MR-scanning af patienter med blodprop i hjernen.

På personalesiden rummer 2020-budgettet usædvanligt ti mio. kr. til forbrug allerede i 2019 og derefter ti mio. kr. årligt i 2020 og hver af overslagsårene til at udvikle medarbejdernes digitale kompetencer. Meningen er dels, at de ansatte skal opnå sikkerhed i at benytte eksisterende digitale løsninger, dels skal det kliniske personale lettes for det administrative.

Aftaleparterne er Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, De Konservative og De Radikale samt løsgænger Marianne Mørk Mathiesen (eks-LA). Enhedslistens to mandater står udenfor aftalen. Regionsrådet andenbehandler budgettet 28. oktober.

 

Se budgetaftalen.