DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Budgetaftale i Hillerød igen i år uden deltagelse af Nye Borgerlige

Aftalepartierne skubber sparebehov i overslagsårene foran sig og håber på at løse dem i de fremtidige budgetaftaler.

HILLERØD: Nye Borgerlige kommer ikke til at være med i et eneste kommunalt budgetforlig i år. Heller ikke i år. Partiets eneste byrådsmedlem i denne valgperiode i Hillerød står som det eneste uden for budgetaftalen for 2020, ligesom det også var tilfældet sidste år.

Hillerød nyder godt af befolkningstilvækst i disse år, men nøjes med med at budgettere med deraf afledte indtægter svarende til 80 pct. af den tilvækst, prognoserne varsler, men 100 pct. af de afledte udgifter. Dette forsigtighedsprincip bidrager til, at man i anden sammenhæng forventer at kunne bløde op på ellers truende sparebehov for at imødegå et generelt udgiftspres.

Aftaleparterne konstaterer, at de 'ikke fuldt ud (kan) finde penge til disse veldokumenterede behov' i overslagsårene, men det venter de at kunne ved de kommende års budgetforhandlinger. Derfor har aftalepartierne ikke forholdt sig reelt til budgetposterne i overslagsårene, men udsat dem for 'en mere mekanisk metode' ved at lægge udgiftsbehovene ind i budgettet med 100 pct. i 2020 og 2021, 75 pct. i år 2022 og 50 pct. i år 2023.

Aftalepartierne er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Enhedslisten, De Radikale, De Konservative og Dansk Folkeparti med som nævnt kun Nye Borgerlige udenfor. Samme partier stod bag sidste års aftale om 2019-budgettet, men først til allersidst, da SF og Enhedslisten tilsluttede sig ved byrådets andenbehandling.

Aftalen om 2020-budgettet andenbehandles i Hillerød Byråd 30. oktober.

 

Se budgetaftalen.