DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Embedsværk får kras kritik fra KL for Norddjurs' økonomiske uføre

Især økonomiafdelingen får skyld for fejl og overskridelser, mens 'det politiske niveau ikke kan bebrejdes', hedder det
5. NOV 2018 7.19

NORDDJURS: Embedsværket og især økonomiafdelingen i Norddjurs Kommune udpeges entydigt af KL som synderen i det forløb, der ledte frem til en voldsom og uventet økonomisk opbremsning i foråret samt et presset budget for 2019. Især førtidspensionsområdet drænede økonomien i en udvikling man for sent blev opmærksom på og indrettede sig efter.

Bemærkninger som 'fejlberegninger foretaget i kommunens økonomiafdeling' og 'ansvaret herfor ligger hos økonomiafdelingen' er blandt KL-undersøgelsens iagttagelser og konklusioner, og der er også en bemærkning om, at 'det politiske niveau ikke kan bebrejdes fejlskønnet og de senere budgetoverskridelser'.

KL-konsulenterne skriver ligeud, at det bør 'kunne forventes af både økonomiafdelingen og forvaltningsområdet, at der ved initiativer, der synes at medføre flere nytilkendelser af førtidspension, sker en beregning af de økonomiske konsekvenser heraf', men at det først skete 'et halvt til et helt år' efter de første advarselslamper burde have blinket. Det bemærkes også, at 'samarbejdet mellem fagområde og økonomiafdeling ikke har fungeret optimalt'.

Dertil kommer 'en beregningsteknisk fejl' i den måde, man har regnet forventede udgifter til førtidspensioner ud på, idet man ikke har taget hensyn til at omkostningerne på grund af nye refusionsregler vil vokse over tid og at man derfor ikke kan bruge gennemsnitstal. Som følge deraf er de økonomiske konsekvenser af udviklingen på førtidspensionsområdet 'blevet kraftigt undervurderet i budgetlægningen og -opfølgningen', hedder det.

Arbejdsmarkedsafdelingen fandt da også i foråret 2017 estimaterne for lave og underrettede økonomiafdelingen, men det kom ikke til at gøre nogen forskel for indholdet af budget 2018, hvor byrådet - fejlagtigt skulle det vise sig - kunne lune sig i KV17-valgåret ved en tilsyneladende tilforladelig økonomi. Først da man skulle i gang med budget 2019, og efter at økonomiudvalget i februar i år besluttede at området skulle analyseres, blev den beregningstekniske fejl opdaget.

KL-analysen konstaterer, at 'fejlen i al væsentlighed er begået i kommunens økonomiafdeling'.

Kritikken er kras: 'En udvikling på et budgetområde, hvor en reform gør beregninger usikre og vanskelige, bør selvsagt have stort fokus administrativt, og eventuelle bekymringer bør ikke siddes overhørig. På den baggrund kan det undre, at arbejdsmarkedsafdelingens ret tydelige forbehold (...) ikke førte til en nærmere vurdering i økonomiafdelingen', hedder det, idet 'kan det undre' er konsulent-kodesprog for at noget er helt ude i hampen.

Norddjurs Kommune afskedigede kort før månedskiftet økonomichefen og to andre chefer og nedlagde en fjerde ubesat chefstilling. Borgmester Jan Petersen (S) siger til Jyllands-Posten på at der er tale om 'to adskilte processer', hvorefter afskedigelsen af økonomichefen er en del af en tilpasning af ledelsesorganisationen og ikke en konsekvens af KL’s analyse. 

 

Læs eller download KL's analyse.