DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Enighed i Vesthimmerland om opbremsning med luftlommer

KORT NYT29. OKT 2019 15.45
TEMA: Budget 2020

VESTHIMMERLAND: Et enigt Vesthimmerlands Byråd er enedes om en budgetaftale, der repræsenterer en opbremsning i forhold til det aktuelle serviceniveau, der har udviklet sig ud over det politisk besluttede. Kuren er 'en række nødvendige omprioriteringer og besparelser, der opretholder et 'fortsat fornuftigt serviceniveau på de store borgernære velfærdsområder', hedder det i aftaleteksten.

Der er dog luftlommer i de 'nødvendige omprioriteringer og besparelser', der eksempelvis går uden om blandt andre daginstitutionerne, hvor man vil holde ledelsen uden for normeringen og øge åbningstiden. Ligeledes vil man 'holde hånden under kernevelfærden på sundheds- og ældreområdet' samt afsætte flere midler til uddannelse af sosuelever samt mulighed for opkvalificering af sosuhjælpere til sosuassistenter. Penge til velfærdsteknologi og øget brandsikkerhed på plejecentrene er det også blevet til.

Aftalepartierne er Venstre, De Konservative, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti og Vesthimmerlandslisten. Budgettet andenbehandles i byrådet torsdag.

mk

Se budgetaftalen.