DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Enigt Fanø-budget hæver skatten - næste år og de følgende tre år

Udligningstab skal neutraliseres, velfærdsniveauet opretholdes og flere penge øremærkes til diger.

FANØ: Som det snart er vane, er der enstemmig tilslutning til budgetaftalen for 2021. Alle syv partier og 11 mandater står bag, og igen i år betragter de enigheden som et politisk delresultat i sig selv.

Aftalen giver en skattestigning på 0,3 procentpoint i 2021 og derefter yderligere 0,13 procentpoint årligt i overslagsårene, så kommuneskatten samlet vil være steget med 0,69 procentpoint, når vi kommer til 2024. Stigningen følger takten i indfasningen af udligningsreformen og er da også en konsekvens af denne.

Af den ekstra skatteindtægt øremærkes en mio kr. årligt til at styrke digerne, en tredobling af det hidtidige beløb begrundet i klimaforandringer og konkrete behov. Derudover fastholdes serviceniveauet på velfærdsområderne, samtidig med at kommunens økonomi bliver mere robust.

Partierne bag budgetaftalen er Alternativet, Venstre, De Konservative, Fanø Lokalliste, SF, Socialdemokratiet og Miljølisten. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på byrådsmøde 8. oktober.

 

Se budgetaftalen.