DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Enstemmighed i Favrskov om budgetaftale med flere penge

Pænt løft til handicap- og psykiatriområdet i 2020 og frem.

FAVRSKOV: Budgetaftalen for 2020 tegner i år et enigt byråd, sådan som det med enkelte undtagelser har været i rigtig mange år. Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF står alle bag aftalen, der nyder godt af lidt mere i bloktilskud i år end tidligere.

De fleste af dem går til handicap- og psykiatriområdet, der får ti mio. kr. årligt i 2020 og hvert af overslagsårene. Der er også to mio. kr. årligt i 2020 og hvert af overslagsårene til en styrket indsats i dagtilbud og skoler.

På anlægssiden skiller et idrætsanlæg sig ud med syv mio. kr. i årligt i 2020 og 2021, 12,4 mio. kr. i 2022 og 15,8 mio. kr. i 2023, og en udvidelse af et kulturhus får 4,4 mio. kr. i 2020 og 11,7 mio. kr. i 2021.

På velfærdsområderne er der en anlægspulje til nye vuggestuepladser på 7,3 mio. kr. i 2020, 6,5 mio. kr. i 2021 og 5,4 mio. kr. i 2022, og til renovering og modernisering af en integreret institution er der 2.000 mio. kr. i 2020 og 2,3 mio. kr. 2021. Endelig er der afsat tre mio. kr. i 2020, fire mio kr. i 2021 og to mio. kr. i 2022 til flere plejeboliger.

Budgettet andenbehandles i Favrskov Byråd 4. november.

 

Se budgetaftalen.