DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Enstemmigt Køge-budget med vækst til at finansiere velfærden

Serviceniveau holder trit med demografisk udvikling.

KØGE: Alle i Køge Byråd er enige om budgettet for 2020, som hviler på en sund økonomi drevet af befolkningsvækst, flere virksomheder og flere i arbejde, som aftaleteksten tilfreds konstaterer. 'Dermed er væksten med til at finansiere en væsentlig del af velfærden', hedder det.

Konkret betyder det ekstra 25 mio. kr. årligt i 2020 og overslagsårene til velfærdsområderne, så serviceniveauet holder trit med den demografiske udvikling. Restbesparelser fra 2019-budgettet med virkning for 2020 er desuden annuleret.

Til gengæld er der en lille sivning i likviditeten fra 200 mio. kr. i 2020 til 194 mio. kr. i 2023. I forligsteksten udtrykkes det således, at forligspartierne glæder sig over 'et mindre overskud, der anvendes til at opbygge kommunens likviditet'. 

Aftalepartierne er Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, SF, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten. Byrådet andenbehandler budgettet 5. november.

 

Se budgetaftalen og tilhørende talmateriale.