DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Enstemmigt Varde-budget med udligningshåb for overslagsårene

Alle står bag 2020-budgettet, og også bag et håb om at en udlingningsreform fjerner udsigten til likviditetsmangel.

VARDE: Et enigt Varde Byråd står bag budgetaftalen for 2020, der da heller ikke indholder større knaster. Aftaleparterne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Lokallisten, De Konservative og De Radikale samt løsgænger Steen Holm Iversen (eks-LA).

Budgetaftalen gør sig bemærket ved, at parterne er enedes om at se stort på målsætningen for kassebeholdningen i overslagsårene og i stedet afvente, om en eventuel udligningsreform gør bekymringerne for 2021, 2022 og 2023 overflødige. I de tre overslagsår peger pilen på en støt faldende kassebeholdning på henholdsvis 132 mio. kr., 117 mio. kr. og 107 mio. kr., mens målsætningen om mindst 150 mio. kr. kun overholdes i 2020 ved en forventet kassebeholdning på 166 mio. kr.

Aftaleparterne 'forventer, at udligningsreformen vil være positiv for kommunen' og opregner en række argumenter for, hvorfor de bør have noget at have deres håb i, men er dog også 'belært af tidligere års erfaringer' på det rene med, at det også kan gå den anden vej. I givet fald kan skattestigninger komme på tale, nævnes det, men altså først i den budgetaftale der skal indgås næste år.

Som et lyspunkt i økonomien noterer aftalepartierne sig, at man efter nogle års bestræbelser har fået kommunens administrative udgifter ned under landsgennemsnittet. Så langt nede er de nu, at der lempes en smule - men kun for en periode på et enkelt år - for at få en mere aktiv opfølgning af lokalplanlægningen i sommerhusområderne. 

 

Se budgetaftalen og tilhørende talmateriale.