DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Esbjerg hæver skatten mod en 'på alle måder forkert udvikling'

Flere børn og flere ældre, færre erhvervsaktive og færre indbyggere koster skattestigning på 0,2 procentpoint.

ESBJERG: Et bredt flertal i Esbjerg Byråd hæver kommuneskatten med 0,2 procentpoint i den budgetaftale for 2020, som fem af otte partier og 27 af 31 byrådsmedlemmer står bag. Også Indenrigsministeriet står bag, dog kun skatteforhøjelsen, som Esbjerg på forhånd havde fået tilladelse til.

Budgetaftalen indeholder driftsudvidelser for 93 mio. kr. årligt i 2020 og 2021, 100 mio. kr. i 2022 og 101 mio kr. i 2023, men også en stribe besparelser især i overslagsårene: 57 mio. kr. i 2020, 87 mio. kr. i 2021, 104 mio. kr. i 2022 og 105 mio. kr. i 2023.

Samlet er der tale om et løft i 2020 og derefter et i store træk uændret niveau i overslagsårene, og for at finanisere det sættes kommuneskatteprocenten op fra 25,6 til 25,8 pct. Det sker under indtryk af dels et vedvarende fald i indbyggertallet, dels en forskydning i befolkningssammensætningen med flere børn og ældre og færre i den erhvervsaktive alder og altså et voksende træk på velfærdsområderne.

'På alle måder en forkert udvikling', konstateres det i aftaleteksten, og en udvikling der 'må og skal vendes'. Årets budgetaftale rummer derfor en indsats for at øge bosætningen til kommunen og et varsel om, at de kommende års budgetaftaler vil kræve yderligere initiativer på området.

Aftalepartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og De Radikale, mens SF, De Konservative og Enhedslisten står udenfor.

 

Se budgetaftalen med tilhørende talmateriale.