DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Favrskovs 47 vandværker vil sikre rent vand solidarisk

De næste 12 år betyder en merpris på to kr. per kubikmeter vand en opbygget fond på 50 mio. kr., der skal forebygge rent drikkevand, kompensere landmænd og rejse skov.
13. JUN 2019 11.55

FAVRSKOV: Favrskovs 47 store og små  vandværker har nu stiftet foreningen 'Vandsamarbejdet om drikkevandsresurserne i Favrskov Kommune', hvor forbrugerne i de næste 12 år indbetaler to kr. per kubikmeter vand. Det forventes at give op til 50 mio. kr. til at sikre, at der også i fremtiden er rent drikkevand, oplyser Favrskov Kommune. 

Vandsamarbejdet skal være med til at prioritere, hvor grundvandet kræver mest fokus. Modellen for vandsamarbejde er kendt fra andre kommuner, da det for et lille vandværk kan være en dyr opgave at beskytte drikkevandet.

-  Det er vigtigt, at vi gør en indsats for at undgå nitrat fra gødskning og pesticidrester i vores drikkevand. Det er netop det, Vandsamarbejdet skal være med til at løse, siger Anders G. Christensen (V) formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Kompensation og skovrejsning
Det er op til det enkelte vandværk at bestemme, om taksten opkræves efter forbrug, som et fast beløb eller som en blanding af begge dele. Hvis der afregnes efter forbrug, svarer det for en familie med to voksne og tre børn til cirka 350 kr. om året.  

Pengene går til eksempelvis at kompensere landmænd for det tab, der vil være ved at reducere eller fjerne brugen af gødning og sprøjtemidler på arealer omkring drikkevandsboringer. Samtidig kan pengene også bruges til at oplyse eksempelvis villaejere om at droppe sprøjtegift i haverne. 

Vandsamarbejdets penge kan også bruges til at medfinansiere skovrejsning eller naturområder. Sammen med Naturstyrelsen og berørte vandværker undersøger kommunen i øjeblikket mulighederne for at etablere og finansiere nye skove og har afsat penge til skovrejsning i årene 2020-2022.

ka