DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Flest fondsmidler går til videnskab, kultur er nummer to

KORT NYT16. NOV 2018 10.12

Forskellige videnskabelige formål tegner sig for broderparten af tilsagn om uddelinger fra fonde og fondslignende foreninger. I 2017 gik 9,3 mia. kr. svarende til 54 pct. af de 17,1 mia. kr. der blev givet tilsagn om, oplyser Danmarks Statistik.

Til kulturelle formål og sociale/sundhedsmæssige formål var beløbene og andelene henholdsvis  2,2 mia. kr. (12 pct.) og 1,9 mia. kr. (11 pct.). De øvrige 3,7 mia. kr. (22 pct.) der blev givet tilsagn om, gik til områder som uddannelse, erhvervs- og regionaludvikling og internationale humanitære formål.

Den største andel af fondsmidlerne blev givet til offentlige institutioner, som i 2017 modtog 67 pct. af bevillingerne. Foreninger og organisationer modtog 20 pct. Private virksomheder og individuelle personer modtog tilsammen 7 pct. De resterende midler blev blandt andet givet til interne aktiviteter i fondene.

mk

Se flere tal om fondsaktiviteter hos Danmarks Statistik.