DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Frist for at vedtage 2020-budget rykkes tre uger

Økonomiforhandlinger bliver sidst i august, og bloktilskuddene meldes ud i september.
5. JUL 2019 7.28

Regeringen vil i sidste halvdel af august indbyde KL og Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for kommunerne og regionerne i 2020, lyder det fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Regeringen forventer på den baggrund, at et bloktilskudsaktstykke forelægges Folketingets Finansudvalg i september, hvorefter tilskudsudmeldingen til kommuner og regioner kan finde sted.

Regeringen vil orientere kommunalbestyrelser og regionsråd herom og tage initiativ til at ændre fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budgetter for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

Normalt er der budgetforhandlinger før sommerferien, men det er i år blevet skubbet på grund af valget. Normalt skal budgetterne være vedtaget 15. oktober.

ka