DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Første sag efter nye regler beskar fjernvarmeforrentning til brøkdel

Ekstraopkrævning hos fjernvarmekunder i Ringsted blev på 115.000 kr. De gamle regler ville have betydet 2,1 mio. kr.
24. JAN 2019 12.52

RINGSTED: Den første afgørelse om forrentning af indskudskapital i et fjernvarmeselskab efter nye regler fra 2017 har resulteret i, at fjernvarmeforbrugerne skal opkræves en markant lavere udgift, end de gamle regler ville have givet mulighed for.

Ringsted Fjernvarme må opkræve små 115.000 kr., har Forsyningstilsynet afgjort. Efter de gamle regler ville beløbet have været cirka 2,1 mio. kr., oplyser tilsynet.

Den forskel kan 23 andre fjernvarmeselskaber tage bestik af. De har ligesom Ringsted Fjernvarme søgt Forsyningstilsynet om at måtte opkræve forrentning af indskudskapital, og alle skal behandles efter de nye regler.

Forsyningstilsynet gør dog opmærksom på, at man ikke uden videre kan overføre udfaldet af Ringsted Fjernvarmes sag til alle de andre. Effekten af regelændringen afhænger af en række regnskabstekniske forhold og også af tidligere ansøgninger om forrentning og varierer derfor en del fra selskab til selskab.

Ændringen af reglerne blev fremprovokeret af, at Eniig Varme i Herning i 2017 fik lov til at opkræve en ekstraregning på 172 mio. kr. hos sine kunder, samt at flere andre fjernvarmeselskaber meldte sig med lignende planer. Opkrævningerne bygger på, at selskaberne ifølge varmeforsyningsloven kan kræve forrentning af indskudskapital hos varmeforbrugerne efter ansøgning til Forsyningstilsynet.

Regelændringen i 2017 betød, at der fremover kun kan kræves forrentning af den anvendte indskudskapital, det vil sige den del af indskudskapitalen, der anvendes til virksomhedens drift eller anlægsinvesteringer. Med beskæringen vil den forrentning, der kan opkræves i varmeprisen, derfor blive mindre end tidligere.

 

Se Forsyningstilsynets afgørelse.