DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job
Til venstre Høje Taastrup-borgmester og KL-lønforhandler Michael Ziegler (K) og innovationsminister Sophie Løhde (V), til højre ordstyrer Nynne Bjerre Christensen.
Foto: Michael Kjærgård, dknyt

Fuldtidsjob og fastholdelse skal løse rekruttering til sosufagene

KØF Demografien tilsiger, at færre skal tage sig af flere.

AALBORG: Fuldtidsjob i opslagene og fuldtidsjob til nyuddannede, så de vænner sig til det fra starten, var blandt forslagene, da social- og sundhedsområdets  rekrutteringsudfordringer blev diskuteret på KL's Kommunaløkonomiske Forum i Aalborg. Bag de to forslag stod henholdsvis Høje Taastrup-borgmester og KL-lønforhandler Michael Ziegler (K) og FOA-formand Mona Striib, men begge havde flere andre mulige løsninger med.

Debatten forløb på et bagtæppe af den demografiske udvikling, udlagt af økonomiprofessor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet. Nemlig at den andel af befolkningen der udgør arbejdsudbuddet er skrumpende, så der kort sagt er udsigt til at færre skal tage sig af flere.

Den økonomiske effekt af befolkningsandele udenfor arbejdsudbuddet udregnes som henholdsvis ungebrøk og ældrebrøk, og mens ungebrøken stort set er konstant, så er ældrebrøken voksende, så summen af de to er på vej op fra 40 pct. til 45 pct.

Altså næsten halvdelen uden for arbejdsudbuddet. I den situation er det en voksende udfordring at skaffe de nødvendige hænder på social- og sundhedsområdet, hvor sosuskolerne har større frafald end andre erhvervsuddannelser - især ved 'mødet med virkeligheden' under første praktik, som FOA-formand Mona Striib pointerede.

- Sørg for et arbejdsmiljø, som folk kan holde til, lød hendes reaktion på, at kommende sosuer allerede under uddannelsen vurderer, at de ikke vil kunne holde til fuld tid, eller for den sags skyld et helt arbejdsliv i faget.

Hertil sagde innovationsminister Sophie Løhde (V), at videreuddannelsesmuligheder kunne være en måde at gøre det attraktivt at blive i sektoren, og både hun og Michael Ziegler understregede vigtigheden af at tale både erhvervsuddannelserne som sådan og specifikt sosufaget op.

Foruden fuldstidsproblematikken, der ifølge Mona Striib er højst forskellig fra kommune til kommune, pegede Michael Ziegler på fastholdelse af seniorer og nedbringelse af sygefraværet som en måde at skaffe flere hænder.