DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Gladsaxe prøver endnu engang at få bank

Ingen ville byde på at blive kommunal bankforbindelse. Nu gøres et nyt forsøg med justerede betingelser.
18. JAN 2021 15.11

GLADSAXE: Efter at ingen i 2019 ville give et bud på at være Gladsaxe Kommunes bankforbindelse, forsøger kommunen nu med et nyt udbud med justerede krav.

2019-udbuddet indeholdt diverse betingelser om økonomisk etik, herunder bestemmelser om bod, og sidstnævnte var for upræcise og dermed for økonomisk usikre til, at nogen ville binde an med dem.

I stedet har Gladsaxe været henvist til at køre videre med sine bankaftaler fra før det mislykkede udbud. Adspurgt har de nuværende bankforbindelser Danske Bank og Nordea begrundet deres ulyst til at deltage sidst, og det er ud fra de tilbagemeldinger, betingelserne i det nye udbud er blevet justeret.

Bodsbestemmelserne var den største forhindring, fordi det ifølge bankerne ikke var tilstrækkeligt præciseret, hvad der kunne udløse en bod. Derimod var de begge "enige i kravet om overholdelse af de governanceprincipper, der er anbefalet af KL's Bankråd", hedder det i sagsfremstillingen til det økonomiudvalgsmøde, der besluttede det nye udbud.

Også her efterlyste bankerne dog samtidig nogle præciseringer, og derudover var der fra udbudsrunden i 2019 andre forhold, der også skal tages højde for. Det hele blev kogt ned til tre ændringer i formuleringerne af udbudsbetingelserne, og kommunens bankforretninger i de næste fire år er nu udbudt på den offentlige udbudsportal udbud.dk.