DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Gladsaxe uden både skattelettelser og budget-enstemmighed i år

Inklusionslærere, HPV-vaccine til 6. klasseelever, sosu-elevløn i stedet for SU og aften-aktivitet på seniorcentrene.

GLADSAXE: Sidste års budgetenighed i Gladsaxe Byråd forbliver indtil videre en enlig svale, efter at seks af syv partier med 22 af 25 byrådsmedlemmer er gået sammen om en aftale om budgettet for 2020. Aftalepartierne er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, De Konservative og De Radikale, mens Enhedslisten står udenfor.

Budgetaftalen udvider det kommunale tilbud om gratis psykologisk rådgivning til 15-25-årige til at omfatte unge op til 30 år, og der afsættes midler til flere særligt uddannede inklusionslærere, der skal supplere de øvrige lærere på kommunens folkeskoler. Som forsøg skal alle drenge og piger i 6. klasse tilbydes HPV-vaccine på skolerne i skoletiden.

På seniorcentrene skal der ansættes faste medarbejdere til at stå for sociale aktiviteter og socialt samvær med beboerne i aftentimerne. Der skal også ansættes fritids- og studentermedarbejdere til at hjælpe med det praktiske og som inspiration til at flere unge vælger en sosuuddannelse. Det skal også som forsøg i det kommede to år tilbydes ti sosuelever elevløn i stedet for SU under grunduddannelsen.

På anlægssiden lines der op til over de kommende ti år at investere over tre mia. kr. i blandt andet nye, svanemærkede børnehuse, renovering af læringsmiljøer i folkeskolerne og et nyt sundhedshus.

Budgetaftalen rummer i år ikke nogen nedsættelse af hverken kommuneskat eller dækningsafgift, til gengæld bliver byggesagsgebyrer afskaffet. Byrådet andenbehandler budgettet 9. oktober.

 

Se budgetaftalen.