DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Guldborgsund vinder over Varde i Højesteret

Guldborgsund Kommune fik medhold i en sag mod Varde Kommune om en regning på over 16 mio. kr. for en borger i et botilbud.
28. JUN 2019 14.16

VARDE / GULDBORGSUND: Klokken 12 fredag var der glæde på rådhuset i Nykøbing Falster. Her offentliggjorde Højesteret dommen i en sag, Guldborgsund Kommune havde anlagt mod Varde Kommune, skriver Folketidende.dk.

Sagen har kørt i flere år gennem flere instanser, og den har rødder helt tilbage til begyndelsen af årtusindet.

Sagen handlede om, hvem der skal betale for den psykisk syge borger A’s ophold i et enkeltmandsprojekt hos et botilbud til en pris på cirka to mio. kr. om året. Og Guldborgsund Kommune fik medhold i sin påstand om, at Varde Kommune skal betale.

'Varde Kommune skal anerkende, at Varde Kommune er rette refusionskommune for A, og at Varde Kommune dermed er forpligtet til at handle i sager vedrørende ydelser til A efter lov om social service samt forpligtet til at afholde refusionsberettigede udgifter vedrørende ydelser til A', lyder dommen, der pålægger Varde Kommune at betale inden 14 dage.

16 mio. plus det løse
Ud over selve udgiften til enkeltmandsprojektet, der over en årrække er løbet op i næsten 16,3 mio. kr., skal Varde Kommune betale procesrenter, ligesom Varde Kommune skal betale lidt over en mio. kr. til at dække Guldborgsund Kommunes sagsomkostninger.

Chefen for Guldborgsund Kommunes Center for Socialområdet, Pedro Michael, glæder sig over dommen, der omgør en tidligere dom fra Vestre Landsret. Her var Guldborgsund Kommunes påstand om, at Varde Kommune skal betale, blevet afvist.

- For os er sagen principiel. Der må ikke være tvivl om, hvad det er for nogle kommuner, der skal betale for hjemløse borgere, som søger ophold på forsorgshjempladser, siger Pedro Michael til Folketidende.

MG