DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Havneudvidelse færdig før beregnet - og til under budget

Vordingborg har fået større havn for 170 mio. kr. tre måneder før beregnet.

VORDINGBORG: Det er sjældent, det sker, at store projekter er færdige før tid, lever helt op til forventningerne og samtidig bliver billigere end forventet. Men det kan lade sig gøre. Det viser udbygningen af Vordingborg Havn, som Vordingborg Kommune i 2017 stillede en lånegaranti på 170,1 mio. kr. for. Det oplyser kommunen.

I forhold til det oprindelige budget på de 170,1 mio. kr. er der anvendt cirka 160 mio. kr. til det oprindelige byggeprojekts etape to, etape tre og uddybningen af sejlrenden. De sidste 10 mio. kr. har havnen investeret i ekstra tiltag, som yderligere 100 meter kaj, ekstra vand- og elinstallationer med selvbetjening og en ny anløbsbro til marinehjemværnet og til en slæbebåd. Dermed ender den samlede anlægsudgift – inklusiv ekstra faciliteter - på cirka 170 mio. kr

Byggeprojektet følger den overordnede tidsplan, og entreprenøren oplyser, at såfremt der ikke opstår uventede hændelser, forventer de at aflevere alle projekterne cirka tre måneder før tid.

Udvidelsen af havnen – som er en kommunal selvstyrehavn - skulle medføre betydelige investeringer fra eksisterende kunder på havnen og give mulighed for at tiltrække nye kunder. Desuden skulle den sætte havnen i spil som anlægshavn til etablering af den nye Storstrømsbro.

Masser af positive effekter
 - Og man må jo sige, at havnebestyrelsen så helt rigtigt. Vordingborg Havn har levet helt op til forventningerne, og det var derfor det helt rigtige at stille en lånegaranti, siger borgmester Mikael Smed (S).

- Både ved havnens anlægsprojekter og ved etableringen af den nye kornterminal, er der anvendt mange lokale virksomheder. Og udover at havneudvidelsen har skabt øget omsætning på havnen og dermed flere arbejdspladser både på havnen og i fx transportbranchen, så er Vordingborg Havn i dag også anlægshavn for den nye Storstrømsbro, hvilket igen har afledt en række positive effekter samfundsmæssigt for især Vordingborg Kommune men også økonomisk for Vordingborg Havn, siger borgmesteren.

Han henviser til, at mange byggematerialer kommer med skib, hvoraf der skal betales skibs- og vareafgifter til havnen. Desuden bygger og betaler Storstrøms Bridge Joint Venture (SBJV) for en yderligere havneudvidelse som overdrages til Vordingborg Havn i 2023, og et stort dansk joint venture er ved at etablere nordens største bulk terminal på Vordingborg Havn. Endelig så investerer to lokale godser i ekstra lagerkapacitet med henblik på at betjene havnens kunder til kornopmagasinering.

Udvidelsen af havnen er baseret på en bæredygtig udvikling, hvorfor der primært anvendes genbrugsmaterialer ved etableringen af de nye etaper. Det har været en stor succes, som havnen også i international regi gennem Interreg projekt DUAL Ports har fået ros for. Udover at det samfundsmæssigt er en god ide at spare på de naturlige ressourcer, har det også betydet væsentlige besparelser i anlægsomkostninger.

MG